Aktualności

Rejs statkiem „Wanda” w ramach tegorocznych warsztatów, fot. UM w Grudziądzu
Rejs statkiem „Wanda” w ramach tegorocznych warsztatów, fot. UM w Grudziądzu

Rozmowy o potencjale Wisły

O szansach i zagrożeniach związanych z budową kaskady Dolnej Wisły rozmawiali uczestnicy czwartkowej (8 września) konferencji naukowo-samorządowej dotyczącej śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Spotkanie organizowane w formie warsztatów terenowych odbyło się podczas rejsu statkiem z Grudziądza do ujścia Wisły. Organizatorami konferencji byli Urząd Marszałkowski oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 

– Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego wspólnie z partnerami od lat aktywnie uczestniczy w krajowych i regionalnych działaniach dotyczących wykorzystania potencjału gospodarczego polskich rzek. Chcemy zacieśnić współpracę i wspólnie lobbować, by rozwiązania służące zagospodarowaniu naszego odcinka Wisły zostały ostatecznie przyjęte i wdrożone – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Organizowane od 2007 roku naukowo-samorządowe konferencje dotyczące tematyki wodnej na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń środowisk zainteresowanych gospodarczym wykorzystaniem rzek: naukowców, samorządowców, przedsiębiorców, ekologów oraz instytucji administracji rządowej. Od kilku lat spotkanie ma formę warsztatów organizowanych w trakcie rejsów na Wiśle.

 

Idea tegorocznego spotkania to pokazanie aktualnego stanu Wisły na odcinku między Grudziądzem a ujściem oraz wskazanie celowości budowy kaskady Dolnej Wisły zapewniającej drożną drogę wodną, zabezpieczenie przed powodzią oraz wykorzystującą potencjał hydroenergetyczny rzeki. Podczas konferencji była mowa o aktualnych planach, koncepcjach i stanie procedowania w sprawie zagospodarowania odcinka Dolnej Wisły. Uczestnicy rozmawiali o konsekwencjach i potencjałach związanych z planami inwestycyjnymi dotyczącymi tej części rzeki, w tym o możliwościach zwiększenia mobilności towarów z wykorzystaniem transportu śródlądowego i morskiego. 

 

Program spotkania

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

8 września 2016 r.

ostatnia aktualizacja: 9 września 2016 r.

 

Rejs statkiem „Wanda” w ramach tegorocznych warsztatów, fot. UM w GrudziądzuRejs statkiem „Wanda” w ramach tegorocznych warsztatów, fot. UM w GrudziądzuRejs statkiem „Wanda” w ramach tegorocznych warsztatów, fot. UM w GrudziądzuRejs statkiem „Wanda” w ramach tegorocznych warsztatów, fot. UM w Grudziądzu