Aktualności

Seminarium w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.pl
Seminarium w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.pl

Rozmowy o polityce przestrzennej

„Ład przestrzenny jako wyzwanie regionalnej polityki przestrzennej” był tematem kolejnego spotkania ekspertów zajmujących się przygotowaniem opracowania „Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim”. Diagnoza z założeniami programu jego kształtowania”. W przygotowanie dokumentu – pierwszego tego rodzaju opracowania na poziomie regionalnym w kraju ­ zaangażowane są uczelnie z regionu: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Seminarium odbyło się 8 listopada w Urzędzie Marszałkowskim.

 

Spotkanie miało miejsce krótko po konferencji naukowo-technicznej „Ład przestrzenny. Pomiędzy teorią a praktyką kształtowania przestrzeni” organizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy  – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, która odbyła się 26 października na UMK. Spotkanie prowadził kierownik projektu, dr Leszek Kozłowski z Wydziału Nauk o Ziemi, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu UMK.

 

Ostatnie spotkanie dotyczyło relacji planowania regionalnego i lokalnego w ramach docelowego modelu planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce i w regionie. W trakcie seminarium mówiono o możliwościach i przykładach zmian w planowaniu przestrzennym, konieczności wprowadzenie nowych regulacji, regionalnych standardach dotyczących ładu przestrzennego oraz scenariuszach rozwoju przestrzeni województwa.

 

Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

10 listopada 2016 r.