Aktualności

Pielgrzymi na przebiegającym przez nasz region Szlaku Świętego Jakuba, fot. Andrzej Goiński
Pielgrzymi na przebiegającym przez nasz region Szlaku Świętego Jakuba, fot. Andrzej Goiński

Rozmowy o pielgrzymowaniu

„Pielgrzymi i miejsca pielgrzymowania w Polsce w XX i XXI wieku” to temat sympozjum naukowego, które odbyło się w czwartek (25 maja) w Górsku. Centrum Edukacji Młodzieży, w którym spotkali się uczestnicy konferencji leży na pielgrzymkowym „Szlaku męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki”.

 

Sympozjum zorganizowały Centrum Edukacji Młodzieży im. Jerzego Popiełuszki w Górsku, Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK oraz Instytut Historii i Archiwistyki UMK. Wśród prelegentów znaleźli się: prof. Wojciech Polak, który wygłosił wykład na temat toruńskich pielgrzymek ludzi pracy na Jasną Górę w latach osiemdziesiątych XX wieku oraz prof. Waldemar Rozynkowski, który mówił o sanktuariach maryjnych w diecezji toruńskiej. W programie znalazły się także między innymi prelekcja „Pielgrzymki do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki”, którą wygłosili ks. dr Marcin Brzeziński i ks. mgr Michał Kotowski oraz wykład „Pielgrzymowanie kościoła domowego i jego idea w ujęciu bł. ks. Bronisława Markiewicza”, przygotowany przez gospodarza spotkania, ks. dr. Pawła Nowogórskiego.

 

Program sympozjum

 

Centrum Edukacji Młodzieży, w którym odbyła się konferencja powstało w ramach w ramach projektu „Szlak męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki”, zrealizowanego z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt dotyczył budowy infrastruktury na szlaku pielgrzymkowym upamiętniającym miejsca związane z ostatnimi godzinami życia księdza Jerzego. W ramach przedsięwzięcia powstało także multimedialne Muzeum Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku, zmodernizowano oraz wyposażono też salę pamięci w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy.

 

Samorząd województwa angażuje się też w rozwój turystyki pielgrzymkowej na przebiegającym przez nasz region fragmencie Szlaku Świętego Jakuba. WIĘCEJ.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

25 maja 2017 r.

ostatnia aktualizacja: 26 maja 2017 r.