Aktualności

Czoła grobowców w Wietrzychowicach, fot. Adam Myrta
Czoła grobowców w Wietrzychowicach, fot. Adam Myrta

Rozmowy o kujawskich „piramidach”

Były tu od tysięcy lat. Wśród miejscowej ludności budziły ciekawość, czasem niepokój. O kujawskich megalitach, czyli grobowcach z późnego neolitu (3000-2500 r. p.n.e.) rozmawiali uczestnicy konferencji popularnonaukowej „Park Kulturowy Wietrzychowice. Na europejskim szlaku megalitów”, która odbyła się 20 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

 

Neolityczne grobowce z Wietrzychowic i Gaju w gminie Izbica Kujawska oraz z Rzeszynka nad Gopłem to najstarsze zabytki architektury na ziemiach polskich. Wpisują się w tzw. ideę megalityczną, która w okresie późnego neolitu była w Europie bardzo rozpowszechniona. Pierwszym badaczem wietrzychowickich grobowców był prof. Konrad Jażdżewski, jego dzieło obecnie kontynuuje dr Piotr Papiernik, prezes Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego. Aby spopularyzować wśród turystów te niezwykłe zabytki, powołano Park Kulturowy Wietrzychowice, którego opiekunem jest Adam Myrta, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej.

 

Wyniki najnowszych badań dotyczących megalitycznych zabytków oraz perspektywy na przyszłość – także w kontekście rozwoju turystyki – naukowcy i miłośnicy pradziejów zaprezentowali podczas konferencji popularnonaukowej „Park Kulturowy Wietrzychowice. Na europejskim szlaku megalitów”, która odbyła się 20 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim. Druga część dziś (21 kwietnia) w Parku Kulturowym Wietrzychowice.

 

Konferencję organizują Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej, Gmina Izbica Kujawska, Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej.

 

Tematyka referatów dotyczyła zarówno historii, jak i aktualnych badań archeologicznych w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice na tle megalitów europejskich, obecnego stanu prawnej ochrony grobowców kujawskich i możliwości jej rozwoju w kierunku ustanowienia Pomnika Historii, znaczenia megalitów wietrzychowickich w turystyce i edukacji w Polsce wraz z zarysowaniem perspektyw rozwoju w tym  zakresie. Wśród referentów byli pracownicy Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego,  Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 

Merytoryczną stronę konferencji przygotowała Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego we współpracy z Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, zaś organizacją konferencji w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zajął się Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.

 

Na pierwszym piętrze Urzędu Marszałkowskiego można oglądać wystawę „Park Kulturowy Wietrzychowice. 80 lat badań archeologicznych”, przedstawiającą wyniki badań archeologicznych prowadzonych w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice od lat 30-tych XX wieku do 2016 r. przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi i Fundację Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego.

 

Z okazji konferencji została wydana książka popularnonaukowa poświęcona Parkowi Kulturowemu Wietrzychowice. Publikację pod redakcją dr Piotra Papiernika przygotowała Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego.

 

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął marszałek Piotr Całbecki. W konferencji uczestniczyli wicemarszałek Dariusz Kurzawa oraz członek zarządu województwa Sławomir Kopyść.

 

Program konferencji

 

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

20 kwietnia 2017 r.

ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia 2017 r.

 

Wystawa „Park Kulturowy Wietrzychowice. 80 lat badań archeologicznych”, którą można oglądać w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Park Kulturowy Wietrzychowice. Na europejskim szlaku megalitów”, fot. Mikołaj KurasWystawa „Park Kulturowy Wietrzychowice. 80 lat badań archeologicznych”, którą można oglądać w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Park Kulturowy Wietrzychowice. Na europejskim szlaku megalitów”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Park Kulturowy Wietrzychowice. Na europejskim szlaku megalitów”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Park Kulturowy Wietrzychowice. Na europejskim szlaku megalitów”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Park Kulturowy Wietrzychowice. Na europejskim szlaku megalitów”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Park Kulturowy Wietrzychowice. Na europejskim szlaku megalitów”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Park Kulturowy Wietrzychowice. Na europejskim szlaku megalitów”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Park Kulturowy Wietrzychowice. Na europejskim szlaku megalitów”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Park Kulturowy Wietrzychowice. Na europejskim szlaku megalitów”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Park Kulturowy Wietrzychowice. Na europejskim szlaku megalitów”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Park Kulturowy Wietrzychowice. Na europejskim szlaku megalitów”, fot. Mikołaj KurasWystawa „Park Kulturowy Wietrzychowice. 80 lat badań archeologicznych”, którą można oglądać w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasZdjęcia prezentowane na wystawie „Park Kulturowy Wietrzychowice. 80 lat badań archeologicznych”, którą można oglądać w Urzędzie MarszałkowskimZdjęcia prezentowane na wystawie „Park Kulturowy Wietrzychowice. 80 lat badań archeologicznych”, którą można oglądać w Urzędzie MarszałkowskimZdjęcia prezentowane na wystawie „Park Kulturowy Wietrzychowice. 80 lat badań archeologicznych”, którą można oglądać w Urzędzie MarszałkowskimZdjęcia prezentowane na wystawie „Park Kulturowy Wietrzychowice. 80 lat badań archeologicznych”, którą można oglądać w Urzędzie MarszałkowskimZdjęcia prezentowane na wystawie „Park Kulturowy Wietrzychowice. 80 lat badań archeologicznych”, którą można oglądać w Urzędzie Marszałkowskim