Aktualności

Samorządowcy oraz eksperci i przedstawiciele unijnych instytucji rozmawiają w Toruniu o e-administracji, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Samorządowcy oraz eksperci i przedstawiciele unijnych instytucji rozmawiają w Toruniu o e-administracji, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Rozmawiamy o rozwoju e-administracji

Kujawsko-pomorscy samorządowcy oraz eksperci i przedstawiciele unijnych instytucji rozmawiali 12 grudnia w Toruniu na temat zagadnień związanych z e-administracją, przede wszystkim o rozwiązaniach i narzędziach informatycznych dedykowanych obsłudze interesantów i usługom publicznym.

 

– Cyfrowe narzędzia, które obecnie wyznaczają kierunki rozwoju w wielu dziedzinach życia, są coraz częściej używane w relacji obywatel-urząd, także w naszym regionie. To oczywiście ułatwia dostęp do zasobów i informacji oraz załatwianie spraw. Rozmawialiśmy nie tylko o samej cyfryzacji i jej najlepszych przykładach, ale też o pieniądzach z Unii Europejskiej na tego typu cele – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Debatę otworzyło poświęcone e-administracji kujawsko-pomorskie IV Forum Rozwoju Miast i Regionów. W wystąpieniach eksperckich znalazły się m.in. informacje na temat cyfryzacyjnych projektów dotyczących zarządzania informacjami i danymi publicznymi realizowanymi w miastach Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii, Węgier i Turcji. Była też mowa o naszym projekcie – Infostradzie Kujaw i Pomorza, która jest regionalnym systemem administracji elektronicznej, umożliwiającym załatwianie spraw urzędowych online i dostęp do administrowanych przez samorządy publicznych zasobów, m. in. map, rejestrów i ewidencji.

 

Infostrada Kujaw i Pomorza to projekt z dziedziny e-administracji, którego pierwszy etap sfinansowaliśmy ze środków naszego RPO 2007-2014. Partnerami samorządu województwa było w nim 135 jednostek samorządu terytorialnego w całym regionie. Powstał ogólnoregionalny system e-administracyjny oraz cyfrowy system informacji przestrzennej. Na pierwszy z tych segmentów składają się m. in. regionalny biuletyn informacji publicznej, platforma wymiany informacji między urzędami i system elektronicznej skrzynki podawczej zintegrowany z rządowym ePUAP-em. Drugi pozwala na przeglądanie map i zdjęć lotniczych, informacji zgromadzonych w ewidencji gruntów i dokumentów planistycznych bez ruszania się z fotela w domu czy biurze.

 

Realizowany obecnie drugi etap, finansowana z puli RPO 2014-2020 Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0, to rozbudowa tych narzędzi i zasobów, prowadzona wspólnie przez samorząd województwa i 111 samorządów powiatowych i gminnych. Zasadnicza część to rozbudowa i modernizacja geoportalu oraz związanych z nim zasobów i funkcjonalności, a także powiązanie systemów informacji przestrzennej i elektronicznego obiegu dokumentów. Powstaną też platformy miejskie z modułami do prowadzenia konsultacji społecznych umożliwiającymi zgłaszanie projektów i głosowanie. W przyszłym roku planuje się uruchomienie indywidualnych geoportali poszczególnych jednostek, systemu udostępniania dokumentacji i aplikacji mobilnych. Strona programu z informacją o aktualnych wydarzeniach

 

Drugie ze spotkań było wydarzeniem z cyklu Dialogów Lokalnych, organizowanych przez członków Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Poświęcone zostało najlepszym praktykom w dziedzinie innowacyjnych usług publicznych. Wśród wystąpień znalazły się m.in. referaty Belga Rika Verwaesta na temat e-administracji w mieście Lier i prezesa Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Michała Korolki na temat rozwoju e-usług w naszym województwie.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

12 grudnia 2018 r.

ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2018 r.

 

Samorządowcy oraz eksperci i przedstawiciele unijnych instytucji rozmawiają w Toruniu o e-administracji, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSamorządowcy oraz eksperci i przedstawiciele unijnych instytucji rozmawiają w Toruniu o e-administracji, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSamorządowcy oraz eksperci i przedstawiciele unijnych instytucji rozmawiają w Toruniu o e-administracji, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSamorządowcy oraz eksperci i przedstawiciele unijnych instytucji rozmawiają w Toruniu o e-administracji, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSamorządowcy oraz eksperci i przedstawiciele unijnych instytucji rozmawiają w Toruniu o e-administracji, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSamorządowcy oraz eksperci i przedstawiciele unijnych instytucji rozmawiają w Toruniu o e-administracji, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSamorządowcy oraz eksperci i przedstawiciele unijnych instytucji rozmawiają w Toruniu o e-administracji, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSamorządowcy oraz eksperci i przedstawiciele unijnych instytucji rozmawiają w Toruniu o e-administracji, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSamorządowcy oraz eksperci i przedstawiciele unijnych instytucji rozmawiają w Toruniu o e-administracji, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSamorządowcy oraz eksperci i przedstawiciele unijnych instytucji rozmawiają w Toruniu o e-administracji, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSamorządowcy oraz eksperci i przedstawiciele unijnych instytucji rozmawiają w Toruniu o e-administracji, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSamorządowcy oraz eksperci i przedstawiciele unijnych instytucji rozmawiają w Toruniu o e-administracji, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSamorządowcy oraz eksperci i przedstawiciele unijnych instytucji rozmawiają w Toruniu o e-administracji, fot. Andrzej Goiński/UMWKP