Aktualności

Konferencja „Nowotwory – wyzwanie profilaktyki XXI wieku” w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, fot. Andrzej Goiński
Konferencja „Nowotwory – wyzwanie profilaktyki XXI wieku” w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, fot. Andrzej Goiński

Rozmawiamy o profilaktyce nowotworów

W piątek (9 listopada) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się konferencja „Nowotwory – wyzwanie profilaktyki XXI wieku”, organizowana przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. Spotkanie skierowano do nauczycieli i uczniów centrum oraz reprezentantów środowisk medycznych, szkolnych i samorządowych.

 

Podczas konferencji głos zabrali eksperci z Zakładu Profilaktyki i Promocji Centrum Onkologicznego im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy. Dr n. med. Tomasz Mierzwa, który jest specjalistą chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, opowiedział o profilaktyce pierwotnej i wtórnej nowotworów, natomiast dr n. med. Piotr Siwek, specjalizujący się w zakresie położnictwa i ginekologii, omówił szczegółowo zagadnienia związane z profilaktyką raka szyjki macicy i innych chorób narządu rodnego.

 

Diagnoza choroby nowotworowej jest źródłem silnego stresu, wywołującym przykre emocje u pacjentów oraz bliskich. O tym, jak wspierać pacjentów i ich rodziny opowiedziała Małgorzata Ciszewska-Korona, psychoonkolog, reprezentująca Fundację Rak’n’Roll. Ostatni temat konferencji, bliski zawodowo uczniom i pracownikom M-SCKZiU w Toruniu, dotyczył profilaktyki stomatologicznej jamy ustnej. Przybliżyła go Ilona Rowińska, edukator i promotor zdrowia oraz doświadczona higienistka stomatologiczna.

 

Konferencja stanowiła świetną okazję do podniesienia kompetencji zawodowych przyszłych pracowników obszaru medyczno-społecznego oraz zapoznania się z dobrymi praktykami w zakresie opieki nad pacjentem i jego rodziną.

 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

oraz Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

9 listopada 2018 r.

 

Konferencja „Nowotwory – wyzwanie profilaktyki XXI wieku” w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, fot. Andrzej GoińskiKonferencja „Nowotwory – wyzwanie profilaktyki XXI wieku” w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, fot. Andrzej GoińskiKonferencja „Nowotwory – wyzwanie profilaktyki XXI wieku” w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, fot. Andrzej GoińskiKonferencja „Nowotwory – wyzwanie profilaktyki XXI wieku” w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, fot. Andrzej GoińskiKonferencja „Nowotwory – wyzwanie profilaktyki XXI wieku” w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, fot. Andrzej GoińskiKonferencja „Nowotwory – wyzwanie profilaktyki XXI wieku” w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, fot. Andrzej GoińskiKonferencja „Nowotwory – wyzwanie profilaktyki XXI wieku” w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, fot. Andrzej Goiński