Aktualności

Logo FE Program Regionalny

Rozmawialiśmy z Komisją Europejską

W Modlinie pod Warszawą odbyło się dwudniowe (5 i 6 grudnia) doroczne spotkanie przedstawicieli instytucji zarządzających szesnastoma polskimi regionalnymi programami operacyjnymi z reprezentantami Komisji Europejskiej, podczas którego omawiany był stan wdrażania programów perspektywy 2016-2020 w poszczególnych województwach. Uczestniczył w nim marszałek Piotr Całbecki.

 

5 grudnia, po plenarnej części spotkania, delegacja naszego regionu rozmawiała z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej i Włączenia Społecznego (DG EMPL) Komisji Europejskiej pod przewodnictwem dyrektor wydziału ds. Polski, Czech i Słowacji Wallis Goelen. Zasadniczym tematem były postępy we wdrażaniu segmentu naszego RPO, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaprezentowaliśmy m. in. nasze założenia na rok 2017, a także rozważane zmiany w samym programie.

 

 

6 grudnia nasza delegacja spotkała się z Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) i Patrickiem Amblardem, który w DG REGIO odpowiada za tego rodzaju wsparcie dla naszego kraju. Rozmowy dotyczyły realizacji tej części naszego RPO, która jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Poza informacją o tym, jak przebiega wdrażanie RPO, KE podczas takich spotkań otrzymuje zwykle sygnały o problemach i zagrożeniach realizacji, czemu towarzyszy debata dotycząca propozycji możliwych rozwiązań. Jest to również okazja do wskazania mocnych stron i dobrych praktyk.

 

Czytaj też:

 

Departament Rozwoju Regionalnego

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

7 grudnia 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 9 grudnia 2016 r.