Aktualności

Prace budowlane, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Prace budowlane, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Rozbudowaną drogą z Brześcia Kujawskiego do obwodnicy Lubrańca

Rozpoczynamy dużą inwestycję drogową w powiecie włocławskim. 1 kwietnia wykonawca wybrany w przetargu podpisał umowę na gruntowną przebudowę drogi wojewódzkiej nr 270 łączącej Brześć Kujawski z Lubrańcem. Rozbudowana trasa zostanie połączona z obwodnicą Lubrańca.

 

– Będzie to kolejna zmodernizowana droga w tej części województwa, o której rozmawialiśmy z mieszkańcami – podkreśla marszałek Piotr Całbecki – Inwestycja niezwykle istotna, ponieważ łącząca się z obwodnicą Lubrańca, której budowę zleciliśmy w ubiegłym roku. Gruntownie zmodernizowane drogi w tej części regionu będą wzmacniały gospodarczy potencjał powiatu włocławskiego i poprawią bezpieczeństwo kierowców, rowerzystów i pieszych. Jeszcze w tym roku uruchomimy kolejne zadania drogowe w tej części województwa.

 

Droga zostanie rozbudowana w oparciu o wcześniej przygotowaną koncepcję. Zakłada ona modernizację i rozbudowę trasy o długości  6,66 km od Brześcia Kujawskiego do projektowanej obwodnicy Lubrańca. Na połączeniu z obwodnicą powstanie rondo. Droga zostanie wzmocniona do przenoszenia obciążeń rzędu 11,5 tony na oś. Oznacza to, że będzie zdecydowanie bardziej odporna na powstawanie uszkodzeń i kolein. Wyposażona zostanie w nową nawierzchnię, pobocza, zatoki autobusowe i bariery. Zyska też trwałe oznakowanie poziome i nowe znaki pionowe.

 

Za prace odpowiadać będzie firma „Onde”, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Łączna wartość umowy to blisko 21 mln zł. W pierwszej kolejności wykonawca przygotuje projekt i uzyska zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, tzw. ZRID. Zakończenie prac budowlanych planowane jest za dwa lata. Po odbiorach przebudowana droga będzie objęta 7-letnią gwarancją. Planowane są również dalsze etapy prac w kierunku granicy województwa.

 

Jesienią ubiegłego roku zleciliśmy zaprojektowanie i budowę obwodnicy Lubrańca. Za realizację i w tym przypadku odpowiada firma „Onde”. Inwestycja pochłonie 48 mln zł. Obecnie trwają zaawansowane prace projektowe.

 

Równocześnie trwają przygotowania do uruchomienia kolejnych zadań drogowych w powiecie włocławskim. Wybieramy wykonawcę odpowiedzialnego za dodatkowe prace na drodze wojewódzkiej nr 265 w Kowalu i Brześciu Kujawskim. Zlecony zostanie remont ulicy Warszawskiej w Izbicy Kujawskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 269.

 

Droga nr 270 łącząca Brześć Kujawski z Izbicą Kujawską w powiecie włocławskim stanowi również łącznik pomiędzy autostradami A1 i A2. Jest jedną z blisko 90 dróg, które podlegają samorządowi województwa kujawsko-pomorskiego. Sieć dróg wojewódzkich ma długość ponad 1700 kilometrów. Najwięcej dróg wojewódzkich funkcjonuje  w powiatach toruńskim i włocławskim (w każdym znajduje się około 140 kilometrów tras wojewódzkich).

 

Inwestycje drogowe w powiecie włocławskim w liczbach:

  • 6,66 km to długość odcinka drogi wojewódzkiej nr 270, który zostanie przebudowany pomiędzy Brześciem Kujawskim i Lubrańcem
  • 20,83 mln zł to koszt nowej inwestycji
  • 5,27 km to długość projektowanej obecnie obwodnicy Lubrańca
  • 2 ronda powstaną na styku obwodnicy Lubrańca z obecną drogą wojewódzką nr 270 (w miejscowościach Lubraniec Parcele i Borek)
  • 2 mln zł zabezpieczamy na remont ul. Warszawskiej w Izbicy Kujawskiej
  • 140 kilometrów dróg wojewódzkich znajduje się w powiecie włocławskim

 

Wydatki na inwestycje drogowe

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na przygotowanie i realizację zadań drogowych przeznaczył środki o łącznej wartości 740 mln złotych. Zostaną wykorzystane na przeprowadzenie inwestycji w perspektywie kolejnych 2 lat.  Z listą modernizowanych i budowanych dróg, ścieżek rowerowych, rond, obwodnic i mostów można się zapoznać tutaj.

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

1 kwietnia 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 2 kwietnia 2021 r.

 

Prace budowlane, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrace budowlane, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPMapa inwestycji, graf. ZDW w Bydgoszczy