Rówieśnicy Niepodległej

Urszula Jędrzejczak, archiwum rodzinne
Urszula Jędrzejczak, archiwum rodzinne

Urszula Franciszka Jędrzejczak

Urszula Jędrzejczak za swą działalność konspiracyjną została uhonorowana awansem do stopnia oficerskiego porucznika oraz została odznaczona między innymi: Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

 

Urszula Jędrzejczak (z domu Klunder) urodziła się 12 października 1918 r. w Bydgoszczy. Jej ojciec Antoni, który był kolejarzem, wcześnie osierocił rodzinę. Mimo że od 10. roku życia wychowywała się bez ojca, panna Urszula z chlubnymi wynikami pokończyła szkoły.

 

Po zdaniu matury w Miejskim Katolickim Gimnazjum Żeńskim na ul. Staszica pani Urszula pracowała w bydgoskich gabinetach lekarskich. W pierwszych latach okupacji (1941-1942) wykorzystała to w swojej działalności w Związku Walki Zbrojnej – AK, kiedy w warunkach konspiracji rozpoczęła przygotowywanie służb medycznych oraz gromadzenie leków i środków opatrunkowych. Na przestrzeni lat 1942 – 1943 oraz na początku 1944 roku organizowała pracę kobiet w ramach Wojskowej Służby Kobiet Armii Krajowej. Jej pionierska działalność sprawiła, że ostatecznie to jej powierzono funkcję Komendantki Inspektoratu AK Wojskowej Służby Kobiet. Po dekonspiracji Urszula Klunder-Jędrzejczak ps. „Ewa”, została aresztowana przez Niemców w dn. 1 kwietnia 1944 roku. Po dwumiesięcznym śledztwie w bydgoskich więzieniach gestapo, w czerwcu 1944 roku została przewieziona do obozu koncentracyjnego w Stutthofie, gdzie była więziona do końca wojny.

 

Po uwolnieniu z obozu 15 kwietnia 1945 r. powróciła do rodzinnej Bydgoszczy. Tego samego roku zawarła związek małżeński z poznanym jeszcze przed wojną oficerem Wojska Polskiego Janem Jędrzejczakiem (ur. 23 grudnia 1913 r.), uczestnikiem walk na Pomorzu, a także bitwy pod Bzurą. W następstwie tej bitwy, po wzięciu do niewoli od 19 września 1939 r. mąż pani Urszuli przebywał w obozie jenieckim w Woldenbergu, aż do zakończenia działań wojennych.

 

W maju 1946 w Bydgoszczy z małżeństwa tego, tak ciężko doświadczonego w czasie wojny, urodziło się dwóch synów bliźniaków (Andrzej i Jerzy), a trzy lata później przyszła na świat córka Maria. Życie tej rodziny po wojnie niestety nie było lekkie, ze względu na ciążącą nad panią Urszulą przeszłość akowską i jej postawę wolnościową. Małżonkowie szczęśliwie jednak wychowali swoje dzieci, dając im wszystkim wyższe wykształcenie.

 

Pani Urszula Jędrzejczak za swą działalność konspiracyjną została uhonorowana w wolnej Polsce awansem do stopnia oficerskiego porucznika oraz została odznaczona między innymi: Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami i medalami.

 

Pani Urszula nie mniej dumna niż ze swoich odznaczeń jest ze swych czworga wnuków oraz trójki prawnuczek i jednego prawnuka. Ostatnio powodów do radości dostarczyła jej najstarsza prawnuczka, która zdała w 2018 roku maturę w języku angielskim i rozpoczyna obecnie studia medyczne w Warszawie.

 

Urszula Jędrzejczak, archiwum rodzinneUrszula Jędrzejczak, archiwum rodzinne