Rówieśnicy Niepodległej

Helena Sobecka, fot. Andrzej Goiński
Helena Sobecka, fot. Andrzej Goiński

Helena Sobecka

Helena Sobecka poświęciła swoje życie pracy dla rodziny

 

Helena Sobecka, z domu Basińska, urodziła się 15 października 1918 roku na pograniczu Kujaw i Wielkopolski w Strzelnie, które wówczas znajdowało się pod panowaniem pruskim. Wyzwolenie przyszło w trakcie Powstania Wielkopolskiego w styczniu 1919 roku i Strzelno znalazło się w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Rodzice Heleny, Franciszka i Andrzej Basińscy, posiadali już trójkę dzieci. Helenka była ich czwartym z kolei dzieckiem. Później w rodzinie przyszło na świat jeszcze jedno dziecko.

 

W 1932 roku siedmioosobowa już rodzina przeprowadziła się do odległej od Strzelna o 20 km Kruszwicy. Tam Helena ukończyła szkołę powszechną i niezwłocznie podjęła pracę w branży gastronomicznej. W tym okresie udzielała się w patriotycznej organizacji „Młode Polki”. Możliwości jej dalszego kształcenia przerwała wojna.

 

W 1946 roku pani Helena wyszła za mąż za Władysława Sobeckiego. Na świecie pojawiły się pierwsze dzieci i rodzina zaczęła się rozrastać. W 1954 roku pan Władysław otrzymał pracę w Zakładach Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy, które poza produkcją materiałów wybuchowych dla wojska i górnictwa, w tamtych latach zaczęły wprowadzać także kolejne produkty dla celów cywilnych, jak choćby wyroby z PCV, pigmenty i barwniki. Wkrótce potem rodzina otrzymała mieszkanie zakładowe w powstającym w pobliżu osiedlu mieszkaniowym Kapuściska.

 

Tam też przeprowadziła się licząca już wówczas sześć osób rodzina Sobeckich. Niedługo potem na świat przyszło kolejne – piąte już dziecko. Tak liczna rodzina wymagała wielkiego poświęcenia i zaangażowania wszystkich sił, czemu całkowicie poświęciła się pani Helena.

 

Zawsze powtarzała, że najważniejsze, aby dzieci „wyszły na ludzi”. I tak się stało. Wszystkie dzieci po zdobyciu wykształcenia podjęły pracę zawodową i założyły rodziny. Obecnie pani Helena posiada dziesięcioro wnuków i piętnaścioro prawnucząt. Do dziś mieszka na Osiedlu Kapuściska w Bydgoszczy.

 

Przez całe życie panią Helenę cechowała głęboka wiara katolicka, którą przekazali jej rodzice, a ona dalej następnym pokoleniom. Wiara i rodzina, to są dla niej najwyższe wartości i dlatego po dzień dzisiejszy cieszy się miłością, szacunkiem i opieką najbliższych i otoczenia.

 

Helena Sobecka, fot. Andrzej GoińskiHelena Sobecka, fot. Andrzej GoińskiHelena Sobecka, fot. Andrzej GoińskiHelena Sobecka, fot. Andrzej GoińskiHelena Sobecka, fot. Andrzej Goiński