Rówieśnicy Niepodległej

Medal Unitas Durat dla Pani Reginy Murawskiej, fot. fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP
Medal Unitas Durat dla Pani Reginy Murawskiej, fot. fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP

Murawska Regina

Murawska Regina, z domu Pacer, urodziła się 14 czerwca 1923 roku, w Boniewie (powiat włocławski). Pani Regina jest córką Piotra i Marcjanny, miała pięcioro rodzeństwa. Mama jubilatki zajmowała się gospodarstwem, jej ojciec pracował u miejscowego dziedzica.

 

Wyszła za mąż w 1947 roku, za Jana Murawskiego. Mąż pani Reginy pracował w cukrowni w Brześciu Kujawskim, był palaczem w kotłowni. Doczekali się trojga dzieci, dwojga synów i córki. Pani Regina przeżyła u boku swojego męża trzydzieści lat, owdowiała w 1977 roku.

 

Życie seniorki wypełniała praca na gospodarstwie i wychowywanie dzieci. Doczekała się pięciorga wnucząt i siedmiorga prawnuków. Jubilatka wspomina ciężką pracę, jaką wykonywała już jako nastolatka. Szczęśliwie, nestorka w trakcie trwania wojny uniknęła wywózki, pozostała w Brześciu, gdzie zamieszkała z mężem i mieszka do dziś.

 

Szczęście dawała jej opieka nad wnukami, opowiadanie im różnych bajek, historii. Praca w ogrodzie i dbanie o kwiaty również stanowiły hobby seniorki. Jest osobą towarzyską, zawsze była bardzo lubiana.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

Czerwiec 2023 r.