Rówieśnicy Niepodległej

Wizyta rówieśników niepodległej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego fot. Szymon Zdziebło, www.tarantoga.pl

Kazimiera Piotrowicz

Wychowała piątkę dzieci. Ma dziesięcioro wnuków i dwanaścioro prawnuków.

 

Kazimiera Piotrowicz urodziła się 28 grudnia 1918 roku we wsi Zawały w powiecie toruńskim i w tym roku będzie obchodzić swoje setne urodziny. Przez całe swoje życie, prowadząc gospodarstwo, mieszkała w rodzinnej miejscowości, tam też poznała swojego męża, z którym dochowała się piątki dzieci. Doczekała się dziesięciorga wnuków i dwanaściorga prawnuków. Nie jest pierwszą długowieczną osobą w swojej rodzinie. Jej matka dożyła 106 lat.

 

Kazimiera Piotrowicz z mężem Leonem, trzema córkami i dwoma synami, fot. archiwum prywatneKazimiera Piotrowicz z rodziną, fot. archiwum prywatnezdjęcie z czasów młodości Kazimiery Piotrowicz, fot. archiwum prywatneWizyta rówieśników niepodległej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego fot. Szymon Zdziebło, www.tarantoga.plWizyta rówieśników niepodległej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego fot. Szymon Zdziebło, www.tarantoga.plWizyta rówieśników niepodległej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego fot. Andrzej GoińskiWizyta rówieśników niepodległej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego fot. Andrzej Goińskifot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl  fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl  fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl  fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl  fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl  fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl  fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl  fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl  fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl  fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl  fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl