Rówieśnicy Niepodległej

Wizyta rówieśników niepodległej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego fot. Szymon Zdziebło, www.tarantoga.pl

Jan Sobolewski

Kombatant II wojny światowej, nauczyciel matematyki, były dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

 

Jan Sobolewski urodził się 11 września 1915 roku w Radzyniu Chełmińskim. Tam skończył szkołę podstawową, a w pobliskim Grudziądzu Seminarium Nauczycielskie. Ochotniczo odbył służbę wojskową, z której przeniesiony został do rezerwy w stopniu plutonowego. W sierpniu 1939 roku już w stopniu podporucznika, zameldował się w dowództwie 27 Dywizji Piechoty w Kownie, gdzie został adiutantem dowódcy 50 Pułku Piechoty. Brał udział w walkach nad Bzurą, gdzie został ranny i dostał się do niewoli. Jako jeniec wojenny przebywał w oflagu w miejscowości Murnau w Bawarii.

 

W 1946 roku wrócił do ojczyzny, we wrześniu został nauczycielem matematyki w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i z tą placówką związał swoje życie zawodowe. Od 1963 roku do czasu przejścia na emeryturę w 1975 roku był dyrektorem tej placówki. Przez wiele lat działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego, w Związku Kombatantów RP i Związku Byłych Więźniów Politycznych. W 2014 roku ukazała się książka pana Jana „Zawiłe drogi życiowe”. Opisuje w niej siebie – żołnierza, jeńca wojennego, pedagoga.

 

Jan Sobolewski jako dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie fot. archiwum prywatnezdjęcie z obozu w Marnau w Bawarii, w którym Jan Sobolewski przebywał w niewoli, fot. archiwum prywatneZdjęcie ślubne Jana Sobolewskiego z żoną Heleną, 1947 rok. Fot. Archiwum prywatne Wizyta rówieśników niepodległej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego fot. Szymon Zdziebło, www.tarantoga.plWizyta rówieśników niepodległej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego fot. Andrzej GoińskiWizyta rówieśników niepodległej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego fot. Andrzej Goiński