Rówieśnicy Niepodległej

Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Jan Junk

Jan Junk, syn bankiera Kazimierza i Lucyny (z domu Zakowskiej) urodził się 29 maja 1920 roku w Toruniu. Walczył podczas drugiej wojny światowej, był żołnierzem Armii Krajowej i uczestnikiem Powstania Warszawskiego. W 1949 roku ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jako kombatant aktywnie działał na rzecz Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Jest też wieloletnim działaczem samorządu adwokackiego. W latach 1983-1989 sprawował funkcję prezesa Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy. Jest mentorem i wychowawcą wielu pokoleń adwokatów.

 

Mecenas Jan Junk obdarzony jest wielką wrażliwością  na krzywdę drugiego człowieka. W sierpniu 2017 roku, gdy przez nasz region przeszły dramatyczne w skutkach nawałnice, mimo sędziwego wieku, wraz z innymi członkami bydgoskiej adwokatury niósł ofiarom niezbędną pomoc prawną.

 

Za bezinteresowność i spontaniczną gotowość niesienia pomocy bliźnim w potrzebie, w 2018 roku marszałek Piotr Całbecki uhonorował nestora bydgoskiej palestry srebrnym medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.

 

Mecenas Jan Junk zawsze podkreśla, że właśnie dlatego, że „przeżył szmat historii” i pamięta czasy komunizmu, może z dziś dumą powiedzieć, że jest „przedstawicielem tej adwokatury, która jako jedyna w obozie socjalistycznym była samodzielną, niezawisłą organizacją”.

 

Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPFot. Filip Kowalkowski dla UMWKP