Rówieśnicy Niepodległej

Henryk Jasiński, zdjęcie nadesłane przez rodzinę

Henryk Jasiński

Henryk Jasiński młodość spędził na wschodnich kresach Polski. Po wojnie jako oficer przeniesiony do rezerwy osiedlił się w naszym regionie i zajął rolnictwem.

 

Jubilat urodził się 5 stycznia 1921 roku w miejscowości Wola Szydłowiecka (województwo łódzki). W 1923 roku jego rodzina przeprowadziła się na wschodnie kresy Polski do Łucka (dziś Ukraina), gdzie prowadziła gospodarstwo rolne.   

 

Na kresach jubilat ukończył szkołę podstawową i kontynuował naukę w pobliskiej Mielnicy, gdzie mieściła się szkoła z internatem. Po powrocie pomagał ojcu w pracy na roli.

 

Wybuch drugiej wojny światowej doprowadził na kresach do wzrostu antagonizmów na tle etnicznym. Rodzinę seniora dotknęło wiele tragedii. W 1941 roku zmarł jego ojciec. Dwa lata później jubilat doświadczył okrutnych zbrodni, w wyniku których wraz z całymi rodzinami zamordowani zostali jego wujowie. Następnie, raniona odłamkiem zginęła jego siostra.

 

Przed prześladowaniami wraz z matką przeniósł się na Kujawy do Kowala (powiat włocławski). W czasie wojennej tułaczki został czasowo zatrzymany przez sowieckie wojska, a następnie w 1944 roku wywieziony do miejscowości Sumy (Ukraina). Na terenie ZSRR wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego i został skierowany na front.

 

Po wojnie w stopniu podporucznika pełnił funkcję kwatermistrza w Otwocku (województwo mazowieckie). W 1947 roku jubilat stanął na ślubnym kobiercu. Po przeniesieniu do rezerwy sprzedał otrzymany w ramach rekompensaty majątek w Nowym Błonowie (powiat grudziądzki) i wraz z żoną Anną przeprowadził się do pobliskiego Szembruku. Wspólnie para wychowała czwórkę dzieci.

 

Większość swojego życia jubilat poświęcił pracy na roli. Z czasem ojcowiznę przejął jego syn, który wraz z żoną opiekuje się ojcem. Stulatek nadal lubi doglądać gospodarstwa i spacerować po okolicy. Poza kwestiami rolniczymi interesuje go polityka. Chętnie przysłuchuje się wiadomościom z kraju oraz ogląda telewizję. Jest osobą bardzo zorganizowaną oraz rodzinną. Jubilat doczekał się  także 6 wnuków oraz 7 prawnuków.

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Styczeń 2021 r.