Rówieśnicy Niepodległej

Antoni Ciszek, fot, Filip Kowalkowski

Antoni Ciszek

Antoni Ciszek brał udział w walkach II wojny światowej, po wojnie pracował jako kolejarz.

 

Antoni Ciszek urodził się 14 maja 1917 r. w rodzinie chłopskiej we wsi Jedle, położonej w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Łopuszno. W dzieciństwie wraz z trojgiem rodzeństwa pomagał rodzicom na gospodarce, a przed II wojną światową ukończył tylko szkołę podstawową. W sierpniu 1939 roku pan Antoni został zmobilizowany ze swojej rodzinnej wsi i brał udział w kampanii wrześniowej. Służył w 30 pułku piechoty Strzelców Kaniowskich i we wrześniu 1939 roku stacjonował w Pawilonach Cytadeli Warszawskiej. Jego pułk razem z 10 Dywizją Piechoty walczył w składzie Armii „Łódź” w rejonie Sieradza, skąd został wycofany do Warszawy, gdzie z kolei brał udział w obronie miasta, walcząc w okolicach Młocin. Po kapitulacji uniknął niewoli, jednak wkrótce został wywieziony do przymusowej pracy na terenie Niemiec. Na robotach pan Antoni poznał pochodzącą z Bydgoszczy swoją przyszłą żonę Mariannę. Po zakończeniu wojny powrócił do kraju, najpierw do swojej rodzinnej wsi, a potem przyjechał w Bydgoszczy, gdzie w maju 1946 roku założył rodzinę z panią Marianną, z którą w 2006 roku doczekał „Diamentowych Godów”, czyli jubileuszu 60-lecia pożycia małżeńskiego. Małżonkowie doczekali się dwóch synów, czterech wnuków i pięciorga prawnucząt. Po przyjeździe do Bydgoszczy w 1946 roku pan Antoni podjął pracę w Polskich Kolejach Państwowych, gdzie w kolejnych latach kończył kursy specjalistyczne i uzupełniał wykształcenie zawodowe, aż w końcu objął stanowisko maszynisty parowozu. Właśnie parowozy stały się drugą miłością pana Antoniego. Gdy w 1977 roku przeszedł na wcześniejszą emeryturę, chętnie dzielił się z dziećmi i wnukami historią minionych lat, ale przede wszystkim z pasją opowiadał o różnych typach lokomotyw, które przyszło mu w życiu prowadzić, a synowie wspominają że w dzieciństwie musieli znać na pamięć ich budowę. Pan Antoni został uhonorowany medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”, odznaczeniem wojskowym przyznanym jako wyraz uznania za czynny udział w wojnie z niemieckim najeźdźcą i do dnia dzisiejszego jest członkiem ZBoWiD-u. Posiada także liczne dyplomy i listy gratulacyjne za wzorową pracę na kolei. W 2009 roku owdowiał, a opiekę nad nim sprawuje syn Zdzisław z żoną.

 

Antoni Ciszek, fot, Filip KowalkowskiAntoni Ciszek, fot, Filip KowalkowskiAntoni Ciszek, fot, Filip KowalkowskiAntoni Ciszek, fot, Filip KowalkowskiAntoni Ciszek, fot, Filip KowalkowskiAntoni Ciszek, fot, Filip KowalkowskiAntoni Ciszek, fot, Filip KowalkowskiAntoni Ciszek, fot, Filip KowalkowskiAntoni Ciszek, fot, Filip KowalkowskiAntoni Ciszek, fot, Filip KowalkowskiArchiwum rodzinne Antoniego CiszkaArchiwum rodzinne Antoniego CiszkaArchiwum rodzinne Antoniego CiszkaArchiwum rodzinne Antoniego Ciszka