Rówieśnicy Niepodległej

Aniela Kuźmicka

Pracowała jako bankowiec, była działaczką Związku Inwalidów Wojennych w Bydgoszczy, gdzie zajmowała się sprawami organizacyjno-finansowymi.

 

Aniela Kuźmicka urodziła się  22 grudnia 1917 r. w Grodnie. Po zakończeniu II wojny światowej wraz z mężem, inwalidą wojennym, przeprowadziła się do Ełku, w którym mieszkała i pracowała do 1967 roku. Następnie małżeństwo swoje losy związało z Bydgoszczą. Pani Aniela do 1986 roku pracowała w Banku PKO. Przez lata była działaczką Związku Inwalidów Wojennych w Bydgoszczy, gdzie zajmowała się sprawami organizacyjno-finansowymi – do 90 roku życia była jego skarbnikiem. Maż pani Anieli zmarł w 1977 roku, wychowali razem troje dzieci: syna i dwie córki, doczekała się trojga wnucząt i sześciorga prawnucząt.

 

Aniela Kuźmicka w czasach młodości fot. archiwum prywatneWizyta rówieśników niepodległej na Sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego fot. Andrzej Goiński