Aktualności

Posiedzenie komisji NAT w Komitecie Regionów, 5 października 2022, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP
Posiedzenie komisji NAT w Komitecie Regionów, 5 października 2022, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP

Regiony wezwą KE do stworzenia strategii bezpieczeństwa żywnościowego

Przygotowany przez marszałka Piotra Całbeckiego projekt opinii Europejskiego Komitetu Regionów (KR) w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenia odporności systemów żywnościowych naszego kontynentu został jednogłośnie przyjęty przez Komisję Zasobów Naturalnych KR (NAT) podczas jej środowego (5 października) posiedzenia. Wśród zawartych w dokumencie zaleceń politycznych znalazło się m.in. wezwanie do przemodelowania unijnej polityki rolnej w kierunku „osiągnięcia znaczących korzyści środowiskowych w dziedzinach związanych z zaopatrzeniem w żywność”.

 

Opinia, związana z obecną destabilizacją światowych rynków produktów rolnictwa, spowodowaną przez zmiany klimatu, pandemię COVID-19 oraz rosyjską agresję na Ukrainę, jest odpowiedzią na marcowy komunikat Komisji Europejskiej w tej sprawie oraz na deklarację wersalską Rady Europejskiej w sprawie wojny za naszą wschodnią granicą.

 

„Europejski Komitet Regionów zdecydowanie popiera chęć zwiększenia suwerenności żywnościowej UE (…) [i] podkreśla, że działania w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego, do których UE została zmuszona (…), należy wykorzystać (…) także do poprawienia jakości życia i konkurencyjności gospodarki” – czytamy w projekcie  dokumentu przedstawionym 5 października w Brukseli przez marszałka Piotra Całbeckiego. Podkreśla się w nim, że „prawdopodobieństwo wystąpienia realnej klęski głodu w Europie (…) wydaje się wciąż niewielkie”. Wśród rekomendacji m.in. poparcie dla rozwoju rolnictwa ekologicznego, generalnego ograniczenia chemizacji rolnictwa oraz rozwiązań zmierzających do większej biologizacji produkcji żywności, a także zalecenie by propagować zrównoważoną konsumpcję żywności i zdrowe odżywianie. Znalazło się w nim również wezwanie do stworzenia długofalowej strategii bezpieczeństwa żywnościowego na poziomie regionów i do sfinansowania przez Unię Europejską prac badawczo-wdrożeniowych w dziedzinie adaptacji produkcji żywności do zmian klimatu.

 

Ostateczne przyjęcie opinii przez Komitet Regionów zaplanowane zostało na grudniową sesję plenarną. Następnie zostanie ona przekazana trzem najważniejszym unijnym instytucjom stanowiącym: Radzie Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i Komisji Europejskiej, stając się jedną z podstaw stanowienia prawa unijnego. Opinie KR, w którym zasiadają przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych, są bardzo istotne w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej zgodnie z zasadą, że unijna polityka w kluczowych kwestiach musi być  kreowana jak najbliżej obywateli.

 

Zobacz też W Brukseli o funduszach 2021-2027 i bezpieczeństwie żywnościowym

 

Wczoraj (6 października) w Mediolanie marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w zorganizowanej przez Komitet Regionów konferencji na temat wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu. Dyskutowano m.in. na temat elementów możliwych do zastosowania na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz szans jakie daje wdrażanie proekologicznych rozwiązań w czasie kryzysu.   

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

5 października 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 7 października 2022 r.

 

Posiedzenie komisji NAT w Komitecie Regionów, 5 października 2022, fot. Mieszko Matusiak/UMWKPPosiedzenie komisji NAT w Komitecie Regionów, 5 października 2022, fot. Mieszko Matusiak/UMWKPPosiedzenie komisji NAT w Komitecie Regionów, 5 października 2022, fot. Mieszko Matusiak/UMWKPPosiedzenie komisji NAT w Komitecie Regionów, 5 października 2022, fot. Mieszko Matusiak/UMWKPPosiedzenie komisji NAT w Komitecie Regionów, 5 października 2022, fot. Mieszko Matusiak/UMWKPPosiedzenie komisji NAT w Komitecie Regionów, 5 października 2022, fot. Mieszko Matusiak/UMWKPPosiedzenie komisji NAT w Komitecie Regionów, 5 października 2022, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP