Aktualności

Trasa Uniwersytecka to jedno z kluczowych przedsięwzięć Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013
Trasa Uniwersytecka to jedno z kluczowych przedsięwzięć Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 oficjalnie zakończony

Nasze województwo jako jedno z pierwszych w kraju rozliczyło z Komisją Europejską Regionalny Program Operacyjny 2007-2013. Komisja przyjęła nasze sprawozdanie końcowe, kończąc tym samym weryfikację sposobu wydatkowania środków minionej perspektywy przez zarząd województwa. Gościem środowego (29 sierpnia) posiedzenia Komitetu Monitorującego był Christopher Todd z Komisji Europejskiej, który z rąk marszałka Piotra Całbeckiego odebrał medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, wybity z okazji setnej rocznicy odzyskania Niepodległości.

 

– Dzięki współpracy z Komisją Europejską nasz region się rozwija, jego mieszkańcy się bogacą, jesteśmy społeczeństwem coraz bardziej zintegrowanym i solidarnym. To jest właśnie cel, który realizujemy dzięki naszej niepodległości. Medal dla pana Christophera Todda, który w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej odpowiada za środki rozwojowe dla naszego regionu, to wyraz wdzięczności dla niego, jego współpracowników i całej Komisji Europejskiej – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

– Regionalny Program Operacyjny perspektywy finansowej 2007-2013 był ważny z dwóch przyczyn. Przede wszystkim z punktu widzenia finansowego – dofinansowanie Unii Europejskiej dla regionu wyniosło prawie 1 miliard euro. Druga sprawa to sukces w realizacji programu i ogromy wpływ tych środków na rozwój potencjału regionu, wzrost konkurencyjności, tworzenie nowych miejsc pracy i poprawę warunków życia jego mieszkańców – powiedział Christopher Todd. Przedstawiciel Komisji Europejskiej zwrócił także uwagę, że nasz RPO był jedynym polskim programem, co do którego nie było żadnych uwag ze strony audytorów z Komisji Europejskiej kontrolujących prawidłowość wydawania środków. 

 

Christopher Todd mówił także o wsparciu z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, które może pomóc w likwidacji szkód po nawałnicy z sierpnia 2017 roku – Z radością mogę powiedzieć, że dla Polski zostały przyznane fundusze w kwocie 12,2 miliona euro z Funduszu Solidarności – powiedział Christopher Todd. Wypłaty środków można się spodziewać na przełomie września i października.

 

Najlepsi w Polsce

 

Projekty w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 były realizowane, zgodnie z przyjętą zasadą N+2, do końca 2015 roku. Sprawozdanie końcowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostało złożone w marcu 2017 roku. Wskaźnik wykorzystania środków finansowych z naszego RPO WK-P 2007 -2013 wyniósł ponad 140 procent.

 

– To mówi o efektywności wdrażania wsparcia – wyższy wskaźnik oznacza, że za tę samą kwotę zrealizowano więcej projektów, a wsparcie trafiło do większej liczby beneficjentów. Efekt to lepsze oddziaływanie prorozwojowe. Kujawsko-Pomorskie jest pod tym względem najlepsze w Polsce – zarządzanie naszym RPO było najbardziej efektywne nie tylko w porównaniu z programami operacyjnymi innych województw, ale także z programami operacyjnymi realizowanymi na szczeblu krajowym. Oznacza to, że w najlepszy możliwy sposób  wykorzystaliśmy unijne środki pomocowe, które trafiły do naszego regionu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.  

 

W RPO na lata 2007-2013 Kujawsko-Pomorskie miało do dyspozycji ok. 1 mld euro, czyli ponad 4 mld zł. Regionalny Program Operacyjny pozwolił na dofinansowanie 2,3 tys. projektów o łącznej wartości ponad 8 mld zł. Najwięcej środków wykorzystano na drogi i inne przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury transportowej – na ten cel województwo wydało ponad jedną czwartą pieniędzy z programu. Niewiele mniej zainwestowano w rozwój przedsiębiorczości i działalność badawczo-rozwojową.

 

Cel główny osiągnięty

 

Efekty realizacji RPO na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego zbadał też niezależny podmiot wybrany w przetargu, Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source z Poznania (stan danych na 30 czerwca 2016 r.). Sprawdziła m.in. jak Kujawsko-Pomorskie poradziło sobie z realizacją głównego celu programu, jakim była poprawa konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru.

 

„Analizując stopień realizacji wskaźników celu głównego programu należy uznać, że cel został w pełni osiągnięty, stopień realizacji wszystkich wskaźników przekroczył bowiem 100 procent. Uzyskane efekty, szczególnie w zakresie powstawania nowych miejsc pracy, są wyraźnie większe niż planowane, co świadczy o wyższej skuteczności wdrażanej interwencji niż zakładano – czytamy w raporcie poznańskiej pracowni.

 

W wyniku realizacji RPO powstało 4,3 tys. miejsc pracy. Najbardziej jest to dostrzegalne w powiecie aleksandrowskim, gdzie na tysiąc mieszkańców przybyło 2,14 etatu. Wysokie wskaźniki nowych miejsc pracy odnotowano też w powiatach tucholskim (1,82) oraz wąbrzeskim (1,47).

 

Kolejne efekty realizacji RPO to wzrost produktu krajowego brutto województwa o 3,9 proc., rewitalizacja obszarów o łącznej powierzchni 1,6 tys. hektarów i ponad 3,5 tys. nowych lub ulepszonych produktów, wypuszczonych na rynek przez blisko 3 tys. firm. Powstało 98 km nowych dróg, a blisko 670 km tras zmodernizowano. RPO na lata 2007-2013 to także 286 km nowej lub odnowionej sieci kanalizacyjnej, z której korzysta ponad 30 tysięcy osób, 150 km sieci szerokopasmowego internetu oraz 68 zbudowanych od podstaw lub przebudowanych obiektów użyteczności publicznej.

 

Mieszkańcy dostrzegają zmiany

 

Poza mierzalnymi wskaźnikami, pracownia Re-Source zapytała też o zdanie mieszkańców. Wśród tych, którzy identyfikują RPO i jego rolę zdecydowana większość (90 proc.) zauważa pozytywne zmiany w swoim otoczeniu, jakie zaszły dzięki jego realizacji.

 

Tych, którzy dostrzegli pozytywne zmiany, ankieterzy poprosili o sprecyzowanie co konkretnie mają na myśli. Badani mogli wskazać kilka odpowiedzi. 93,6 proc. wskazało rozwój sieci drogowej, a 91 proc. poprawę jakości dróg. Kolejne najczęściej pojawiające się odpowiedzi to większa dbałość o jakość środowiska naturalnego (85,9 proc.), poprawa estetyki otoczenia (83,3 proc.) oraz rozwój zaplecza turystycznego i sportowego (79,5 proc.).

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

29 sierpnia 2018 r.

ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2018 r.

 

Komitet Monitorujący RPO z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej Christophera Todda, fot. Łukasz PiecykKomitet Monitorujący RPO z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej Christophera Todda, fot. Łukasz PiecykKomitet Monitorujący RPO z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej Christophera Todda, fot. Łukasz PiecykKomitet Monitorujący RPO z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej Christophera Todda, fot. Łukasz PiecykKomitet Monitorujący RPO z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej Christophera Todda, fot. Łukasz PiecykKomitet Monitorujący RPO z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej Christophera Todda, fot. Łukasz PiecykKomitet Monitorujący RPO z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej Christophera Todda, fot. Łukasz PiecykKomitet Monitorujący RPO z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej Christophera Todda, fot. Łukasz PiecykTrasa Uniwersytecka to jedno z kluczowych przedsięwzięć Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.  Wsparcie na budowę wyniosło 93 miliony złotych. Dzięki środkom RPO z obecnej perspektywy powstanie jej drugi odcinek. Fot. Tymon Markowski/UMWKPCentrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu powstało z udziałem wsparcia RPO 2007-2013. Wart ponad 220 milionów złotych kompleks o charakterystycznej sylwecie nagrodzono prestiżowym tytułem Bryła Roku 2015, fot. Andrzej GoińskiJednym z największych zadań w poprzedniej perspektywie RPO były inwestycje w służbie zdrowia. Unijne środki pozwoliły na rozbudowę, modernizację i doposażenie szpitali wojewódzkich, miejskich i powiatowych, fot. Filip Kowalkowski/UMWK-PFundusze unijne w ramach RPO trafiły również na wsparcie inwestycji z zakresu kształtowania przestrzeni publicznej. Na zdjęciu teren wokół domu kultury w Zakrzewie (powiat aleksandrowski), fot.  Jacek SmarzW ciągu pięciu lat realizacji rządowo-samorządowego programu budowy boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w naszym regionie w powstało 213 takich obiektów. Kujawsko-Pomorskie było w krajowej czołówce regionów uczestniczących w programie, fot. Jacek SmarzRegionalny Program Operacyjny 2007-2013 umożliwił przeprowadzenie wartych blisko 100 milionów złotych inwestycji w bydgoskim Centrum Onkologii. Powstała między innymi przełamująca stereotyp szpitalnego żywienia elegancka stołówka-restauracja, fot. Tymon Markowski/UMWK-PW ramach RPO 2007-2013 dotowane były inwestycje związane z powstaniem i uzbrojeniem wielu terenów inwestycyjnych, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl/UMWKPRegionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 to nie tylko ,,twarde” inwestycje, ale również pieniądze na wiele mniejszych i większych wydarzeń kulturalnych i artystycznych, fot. Mikołaj Kuras/UMWKPZ udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowano niezbędne inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, fot. Wojciech Kardas