Aktualności

Zajęcia w Młynie Wiedzy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Zajęcia w Młynie Wiedzy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Region nauk ścisłych – edukujemy dla przyszłości

Blisko tysiąc dwustu uczniów i trzydzieścioro sześcioro nauczycieli z trzynastu szkół województwa kujawsko-pomorskiego uczestniczy od września ubiegłego roku w przygotowanym przez Urząd Marszałkowski projekcie edukacyjnym „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”. Właśnie ruszył cykl weekendowych warsztatów w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Wcześniej do szkół trafiły meble i niezbędne pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystywane w unowocześnionych pracowniach matematycznych i informatycznych.

– Uczniowie liceów i techników, do których skierowany jest program, skorzystają m.in. z oferty warsztatów naukowych, wakacyjnych obozów i kursów języka angielskiego oraz zajęć kół naukowo-technicznych. Nauczyciele i pedagodzy przejdą szkolenia – wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki.

„Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” to projekt partnerski realizowany przez samorząd województwa w kooperacji z partnerami:

  • miastem Brodnica,
  • powiatem golubsko-dobrzyńskim,
  • powiatem grudziądzkim,
  • miastem Włocławek,
  • gminą Barcin,
  • powiatem tucholskim.

Projekt realizowany jest ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jego budżet to prawie 3 miliony złotych, z czego blisko 2,5 miliona to dofinansowanie z naszego RPO. Realizacja projektu potrwa do końca lutego 2021 roku.

W najbliższą sobotę (23 marca) grupa uczniów z II i III Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku weźmie udział w kolejnych ośmiogodzinnych warsztatach naukowych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Zajęcia prowadzone są metodą eksperymentu naukowego, odbywają się m.in. w laboratorium biologicznym, pracowni fizycznej i na ścieżce edukacyjnej na wystawie ,,O obrotach”, poświęconej zagadnieniom z dziedziny fizyki i astronomii. Pierwsze warsztaty odbyły się 16 marca, uczestniczyli w nich uczniowie  I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku (harmonogram warsztatów).

Projekt realizowany jest w kilku etapach. Pierwszym było doposażenie szkolnych pracowni matematycznych i informatycznych w nowoczesne pomoce dydaktyczne (m.in. plansze naukowe, tablice, wykresy, kalkulatory, przybory szkolne) i meble. W późniejszym etapie trafi tam również nowoczesny sprzęt komputerowy (lista wyposażenia). W pierwszym etapie projektu dostarczono tez wyposażenie do pracowni informatycznych. Złożyły się na nie m.in. drukarki 3D i roboty.

Projekt zakłada również organizację zajęć w ramach kół naukowo-technicznych, kół dla programistów oraz matematyków. Lekcje odbywać się będą w laboratoriach akademickich oraz w szkołach uczestniczących w projekcie. Dla programistów zaplanowano także zajęcia on-line. Dodatkowo w czasie wakacji uczniowie uczestniczyć będą w pięciodniowych obozach naukowych, które odbywać się będą w centrum nauki i placówkach edukacyjnych w regionie. Latem w 2020 roku młodzież szkolna przejdzie także kursy języka angielskiego. Wykonawcy tych zadań zostaną wyłonieni w drodze przetargów.

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych ze szkół objętych projektem zaplanowano szkolenia z zagadnień dotyczących pomocy w osiąganiu przez uczniów sukcesów edukacyjnych oraz z kompetencji cyfrowych (dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach kół programistów).

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

18 marca 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2019 r.

Zajęcia w Młynie Wiedzy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPZajęcia w Młynie Wiedzy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPZajęcia w Młynie Wiedzy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPZajęcia w Młynie Wiedzy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPZajęcia w Młynie Wiedzy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPZajęcia w Młynie Wiedzy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPZajęcia w Młynie Wiedzy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPZajęcia w Młynie Wiedzy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPZajęcia w Młynie Wiedzy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPZajęcia w Młynie Wiedzy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPZajęcia w Młynie Wiedzy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPZajęcia w Młynie Wiedzy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPZajęcia w Młynie Wiedzy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPZajęcia w Młynie Wiedzy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPZajęcia w Młynie Wiedzy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPZajęcia w Młynie Wiedzy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPZajęcia w Młynie Wiedzy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPZajęcia w Młynie Wiedzy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPZajęcia w Młynie Wiedzy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP