Aktualności

Pytamy o obwodnicę Tucholi

Pytamy o obwodnicę Tucholi

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zaprasza mieszkańców Tucholi i powiatu tucholskiego do udziału w konsultacjach dotyczących wytyczenia optymalnego korytarza pod obwodnicę miasta. Spotkanie w tej sprawie odbędzie się we wtorek (23 czerwca) w Tucholskim Ośrodku Kultury.

 

Obejście Tucholi pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miasta. Ograniczy to hałas, zmniejszy zatory na ważnych skrzyżowaniach w godzinach szczytu, poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu. Kierowcy poruszający się tranzytem będą pokonywać drogę wojewódzką nr 240 łączącą Świecie z Chojnicami szybciej.

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną trzy alternatywne warianty przebiegu obwodnicy. Zostały wypracowane w toku licznych spotkań z udziałem przedstawicieli samorządów, liderami lokalnych społeczności, a także leśnikami. Wszystkie zakładają obejście Tucholi wraz z osiedlem Rudzki Most od strony południowej. Ostateczna decyzja o wyborze optymalnego przebiegu obwodnicy Tucholi będzie należeć do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która wydaje decyzje środowiskową. Nowa obwodnica przetnie obszary objęte różnymi formami ochrony przyrody.

Konsultacje to też najlepszy moment na zgłaszanie uwag i sugestii, związanych z parametrami nowej drogi. Obecnie trwają już prace związane z uszczegółowieniem rozwiązań przyjętych w początkowej fazie opracowywania koncepcji. Ustalane są lokalizacje chodników, ścieżek rowerowych,  dobierane są optymalne rodzaje skrzyżowań.

W związku z trudnościami w wytyczeniu optymalnego korytarza pod obwodnicę przez samorząd lokalny, od 2013 roku za przygotowanie zadania do realizacji odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Studium Uwarunkowań Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowych wraz z decyzją środowiskową ZDW w Bydgoszczy ma dysponować na początku 2017 roku.

Co, gdzie, kiedy?

  • Temat – Konsultacje dotyczące przebiegu obwodnicy Tucholi
  • Miejsce– Tucholski Ośrodek Kultury, pl. Zamkowy 8
  • Termin – 23 czerwca, godzina 17

Konsultacje społeczne są standardem stosowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wcześniej szerokie uzgodnienia z mieszkańcami dotyczące kształtu drogowej inwestycji odbyły się w Chełmnie. Dotyczyły szczegółowych rozwiązaniach technicznych podczas trwającej modernizacji ul. Toruńskiej, którą przebiega droga wojewódzka nr 550 (więcej tutaj).

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
22 czerwca 2015 r.