Aktualności

Państwo Saganowscy - laureaci pierwszej nagrody w konkursie Agricola Syn Ziemi, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Państwo Saganowscy – laureaci pierwszej nagrody w konkursie Agricola Syn Ziemi, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Przedsiębiorczy, aktywni – najlepsi rolnicy regionu

Małgorzata i Zbigniew Augustynowie z powiatu wąbrzeskiego oraz Małgorzata i Artur Saganowscy (powiat bydgoski) to zwycięzcy tegorocznego konkursu Agricola – Syn Ziemi dla przedsiębiorczych i aktywnych społecznie rolników. Laureaci otrzymają okolicznościowe statuetki oraz nagrody pieniężne w wysokości do 10 tysięcy złotych.

 

– Agricola Syn Ziemi  konkurs, w którym wybieramy wyróżniających się rolników, promując jednocześnie nowoczesne metody gospodarowania na wsi. Rolnictwo to element naszej regionalnej kultury i połączenie tradycji ze współczesnością – zauważa marszałek Piotr Całbecki.

 

Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski we współpracy z Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą. W konkursie wyróżniamy najbardziej przedsiębiorczych i aktywnych społecznie rolników z Kujaw i Pomorza, którzy uzyskują wysokie wyniki w produkcji rolnej, w codziennej pracy na roli i w gospodarstwie wykorzystują nowoczesne technologie, przestrzegają zasad ochrony środowiska, a także działają na rzecz społeczności wiejskiej.

 

W tegorocznej, piątej już, edycji konkursu wyłoniliśmy 27 kandydatów, spośród których kapituła wybrała 6 laureatów.

 

Nagrody przyznano w dwóch kategoriach:

 

– rolnictwo tradycyjne:

  • I miejsce – Małgorzata i Zbigniew Augustynowie (powiat wąbrzeski),
  • II miejsce – Karol Janiszewski ( powiat lipnowski),
  • III miejsce – Kazimierz Zabłocki (powiat żniński).

 

–  innowacje w rolnictwie:

  • I miejsce – Małgorzata i Artur Saganowscy (powiat bydgoski),
  • II miejsce – Danuta i Sławomir Jabłońscy (powiat toruński),
  • III miejsce – Dariusz Głowacki (powiat żniński).

 

Kandydatów do konkursu zgłaszają samorządy terytorialne, związki i organizacje społeczno-zawodowe rolników, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz organizacje pozarządowe.

 

Więcej informacji na temat laureatów konkursu.

  

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

10 grudnia 2020 r.

 

 

Marszałek Piotr Całbecki gratuluje  laureatom konkursu Agricola Syn Ziemi, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPStatuetki dla laureatów w konkursie Agricola Syn Ziemi, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia nagród w konkursie Agricola Syn Ziemi, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie nagrody Dariuszowi Głowackiemu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie nagrody dla Państwa Saganowskich, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie nagrody Karolowi Janiszewskiemu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie nagrody Kazimierzowi Zabłockiemu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie nagrody Państwu Augustynom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie nagrody Państwu Jabłońskim, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWszyscy laureaci konkursu Agricola Syn Ziemi, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP