Aktualności

Forma Anwis we Włocławku, fot. archiwum UMWKP
Forma Anwis we Włocławku, fot. archiwum UMWKP

Przedsiębiorczość. Rozwój kosztuje, będą dotacje

W Kujawsko-Pomorskiem powstaje marszałkowski Regionalny Fundusz Szkoleniowy, udzielający małym i średnim przedsiębiorstwom wsparcia na kształcenie kadr oraz optymalizację biznesową i budowanie strategii rozwojowych. Na podniesienie kwalifikacji jednego pracownika będzie można dostać nawet 5 000 złotych. Start systemu wkrótce.

 

– Uruchamiamy system, dzięki któremu małe i średnie przedsiębiorstwa z katalogu kompleksowych usług prorozwojowych będą mogły wybrać sobie dobrany za każdym razem indywidualnie, skrojony na miarę pakiet wsparcia. To szansa także dla pracowników tych firm, którzy skorzystają z możliwości profesjonalnego rozwoju. Celujemy w sektory o najwyższym potencjale generowania miejsc pracy, pamiętając o pracownikach w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. 

 

Ze wsparcia skorzysta 1,5 tysiąca firm i ponad 6 tysięcy zatrudnionych, w tym osoby w wieku 50 plus i osoby o niskich kwalifikacjach. Dofinansowanie, w wysokości 50-80 proc. poniesionych kosztów, będzie można przeznaczyć na fachowe szkolenia i studia podyplomowe pracowników oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe dla managementu ukierunkowane na rozwój, zmianę profilu działalności i optymalizację zarządzania w firmie. System będzie funkcjonował w oparciu o podejście popytowe – przedsiębiorcy sami będą wybierać to, co jest im najbardziej potrzebne, a także podmioty, którym powierzą wykonanie usług, z bazy usług rozwojowych stworzonej przez rządową Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl).

 

Uzyskanie pieniędzy (na zasadzie refundacji poniesionych wydatków) będzie bardzo proste – przedsiębiorcy skorzystają z konsultacji fachowego doradcy (osobiście w jednym z pięciu punktów kontaktowych, telefonicznie, mailowo lub online za pomocą interaktywnego formularza), który pomoże zdiagnozować potrzeby, a w razie konieczności także przygotować wniosek o dotację. Sama dotacja jest zależna od wielkości firmy – od 10 tysięcy (dla mikroprzedsiębiorstw) do 30 tysięcy złotych (dla średnich przedsiębiorstw).

 

Budżet przedsięwzięcia to to blisko 34 miliony złotych, źródłem finansowania jest nasz Regionalny Program Operacyjny. Wyłonionym w konkursie operatorem funduszu jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

4 maja 2017 r.