Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras
Fot. Mikołaj Kuras

Prymusi ze stypendiami

Pierwsza transza środków przyznanych w ramach marszałkowskiego projektu stypendialnego „Prymus Pomorza i Kujaw” wpłynęła już na konta beneficjentów. W roku szkolnym 2016/2017 pomoc finansowa trafi do ponad 1,7 tysiąca uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” to kolejny marszałkowski program stypendialny skierowany do młodzieży. W ubiegłych latach z powodzeniem realizowaliśmy projekt „Zdolni na start”, w ramach którego od 2008 roku przyznano prawie 2 tysiące stypendiów (więcej).

 

– Projekt stypendialny „Prymus Pomorza i Kujaw” stworzyliśmy z myślą o uczniach, którzy dobrze radzą sobie w nauce z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości. Liczymy, że nasze stypendia będą motywacją do dalszej pracy i bodźcem do doskonalenia umiejętności. Gratuluję stypendystom, dziękuję też rodzicom i opiekunom, którzy pilotują postępy młodych ludzi – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Stypendia „Prymus Pomorza i Kujaw” są wypłacane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zaplanowano 7 naborów wniosków. O wsparcie mogą aplikować uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego uzdolnieni w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości, którzy są finalistami lub laureatami konkursów lub olimpiad w tych przedmiotach.

 

W wyniku pierwszego naboru wniosków, na rok szkolny 2016/2017, wsparcie otrzymało aż 1724 uczniów. Pomoc trafiła do wszystkich, którzy złożyli prawidłowo wypełniony wniosek oraz spełnili kryteria formalne naboru. Nasi najmłodsi stypendyści mają 11-12 lat, a najwięcej stypendiów trafi do piętnasto-, szesnasto- i siedemnastolatków.

 

Całkowita kwota przyznanego stypendium to 3 tysiące złotych na okres 10 miesięcy. Pierwsza transza – 800 złotych –  wpłynęła już na konta beneficjentów. Kolejna przelew planowany jest w pierwszym kwartale roku. Ostatnia transza zostanie wypłacona do końca roku szkolnego 2016/2017.

 

Listy stypendystów:

 

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizowany przez Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Departamentu Edukacji.

 

Czytaj też: Dla przedszkolaków, uczniów i nauczycieli

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

9 stycznia 2017 r.