Aktualności

Uroczysta gala marszałkowskiego konkursu „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl
Uroczysta gala marszałkowskiego konkursu „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

Program współpracy z trzecim sektorem

Sejmik województwa kujawsko-pomorskiego uchwalił „Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”. Dziękujemy pozarządówkom za współpracę przy tworzeniu programu oraz udział w jego konsultacjach.

 

Czytaj też: Doradztwo dla ngo-sów

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współdziałanie sektora pozarządowego z samorządem województwa. Zawiera informacje o celach i formach współpracy, zakresie przedmiotowym oraz priorytetowych obszarach działań. Projekt rocznego programu przygotowany został przez  Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we współpracy z departamentami Urzędu Marszałkowskiego realizującymi zadania w zakresie pożytku publicznego.

 

W ramach konsultacji dokumentu na etapie tworzenia zostało zorganizowane spotkanie konsultacyjne, podczas którego przedstawiciele organizacji pozarządowych – delegaci Sejmiku NGO wraz z pracownikami samorządu województwa wspólnie pochylili się nad problemami i potrzebami obu sektorów. W efekcie spotkania powstało 17 postulatów, z których 13 zostało przyjętych (w tym 2 częściowo), co stanowi prawie 77 procent wszystkich uwag. Wypracowany projekt programu został poddany konsultacjom społecznym, po czym trafił pod obrady sejmiku województwa.

 

Program współpracy na rok 2017

 

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

6 grudnia 2016 r.