Aktualności

Budowa obwodnicy Lubrańca, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Budowa obwodnicy Lubrańca, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Prace przy budowie obwodnicy Lubrańca rozpoczęte

Lubraniec w powiecie włocławskim dołączy do grona miast posiadających obwodnice. Wykonawca, firma Onde, rozpoczęła już pierwsze prace. Wcześniej powstała niezbędna dokumentacja i uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i pochłonie ponad 48 mln zł.

 

– Obwodnica Lubrańca poprawi komunikację w skali całego regionu, ale jej budowa to przede wszystkim ulga dla mieszkańców, a także ważne przedsięwzięcie dla rozwoju miejscowości, przy której przebiega – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Obwodnica wybudowana zostanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270, po zachodniej stronie miasta. Początek trasy o długości około 5 kilometrów znajdzie się przed wjazdem do Lubrańca od strony Brześcia Kujawskiego. Prowadzić będzie w pobliżu miejscowości Lubraniec-Parcele i Kolonie Piaski. Nad rzeką Zgłowiączka powstanie nowy most, a w miejscowości Borek obwodnica połączy się z istniejącą trasą nr 270. Zaplanowano budowę dwóch rond – pierwsze powstanie na wjeździe na obwodnicę od strony Brześcia, drugie w miejscowości Borek, na połączeniu istniejącej drogi wojewódzkiej z trasami gminnymi w kierunku miejscowości Zgłowiączka i Marysin. Na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi pojawią wydzielone pasy m.in. do skrętu w lewo.

 

Trasa otrzyma parametry techniczne drogi o nośności do 11,5 ton na oś. Jezdnia będzie miała szerokość 8 metrów (wraz z opaskami), zaplanowano także pobocza o szerokości 1,5 metra. Obwodnica objęta zostanie 7-letnią gwarancją.

 

Inwestycja jest realizowana w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. Umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy miasta o wartości 48 mln zł podpisaliśmy w 2020 roku. Wykonawca – firma ONDE zakończyła w wakacje etap projektowania i uzyskała zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Pierwsze prace już się rozpoczęły. Wykonywane są między innymi roboty związane z wyrównywaniem terenu i ściąganiem urodzajnej warstwy ziemi (tzw. odhumusowanie). Wykonawca dowozi też kruszywo, które wykorzystane zostanie do tworzenia warstw podbudowy nowej drogi. W pierwszym etapie wzmocniony zostanie także grunt pod dojazd do planowanego mostu na Zgłowiączce, tak by w rejon robót mógł dojechać ciężki sprzęt. Jeszcze tej jesieni planowane są pierwsze prace przy obiektach inżynieryjnych. Powstaną też tymczasowe zjazdy na plac budowy. Zakończenie głównych prac planowane jest przy sprzyjających warunkach jesienią przyszłego roku.

 

Obwodnica powstaje w oparciu o porozumienie samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu włocławskiego i gminy Lubraniec zakładające wspólne finansowanie inwestycji. Gmina Lubraniec zobowiązała się do pokrycia 60 procent kosztów związanych z koniecznością wykupienia gruntów niezbędnych do realizacji zadania i – podobnie jak powiat włocławski – nieodpłatnego przekazania gruntów inwestorowi. Dodatkowo gmina zabezpiecza też 60% kosztów związanych z budową ciągu pieszo-rowerowego o długości 1,56 km.

 

Równocześnie w tym samym trybie zlecona została przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 270 pomiędzy Lubrańcem a Brześciem Kujawskim. Wykonawca kończy prace nad projektem i przygotowuje się do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Pierwsze prace przy części drogowej planowane są jesienią. Ta inwestycja pochłonie 21 mln zł.

 

Obwodnica Lubrańca w liczbach

  • Długość – 5,3 km,
  • Szerokość jezdni – 8 m z opaskami bitumicznymi,
  • Szerokość poboczy gruntowych – 1,5 m,
  • Nośność nawierzchni – 115kN/oś.

 

Ponad miliard złotych na wojewódzkie drogi

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na przygotowanie i realizację zadań drogowych przeznacza obecnie 800 milionów złotych, które zostaną wykorzystane na przeprowadzenie inwestycji do 2023 roku. Do tej kwoty dołączyliśmy kolejne 230 milionów złotych, które przeznaczymy na modernizację infrastruktury drogowej w następnych trzech latach. Zdobyliśmy też prawie 170 milionów złotych dofinansowania na budowę kolejnych trzech obwodnic.

 

Czytaj także

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

20 września 2022 r.

 

Budowa obwodnicy Lubrańca, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPBudowa obwodnicy Lubrańca, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPBudowa obwodnicy Lubrańca, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPBudowa obwodnicy Lubrańca, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPBudowa obwodnicy Lubrańca, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPBudowa obwodnicy Lubrańca, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPBudowa obwodnicy Lubrańca, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPBudowa obwodnicy Lubrańca, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPBudowa obwodnicy Lubrańca, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP