Aktualności

Czerwcowa impreza promocyjna LGD ,,Dolina Drwęcy'' na zamku w Golubiu-Dobrzyniu, fot. Katarzyna Sadowska
Czerwcowa impreza promocyjna LGD ,,Dolina Drwęcy'' na zamku w Golubiu-Dobrzyniu, fot. Katarzyna Sadowska

LGD ,,Dolina Drwęcy” proponuje

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Lokalnych Grup Działania. W naszym regionie działa 28 takich stowarzyszeń, tworzą je mieszkańcy, organizacje pozarządowe i samorządy. Ich mocne zakorzenienie w lokalnej społeczności pozwala na dobrą identyfikację potrzeb lokalnego środowiska i jego skuteczną aktywizację. LGD organizują między innymi szkolenia, warsztaty, imprezy integracyjne, przyjmują wnioski o dofinansowanie na realizację projektów istotnych dla mieszkańców.

 

Dzięki Lokalnym Grupom Działania możemy zdefiniować przedsięwzięcia najbardziej potrzebne mieszkańcom, które trudno dostrzec z poziomu regionalnego. Właśnie o identyfikację problemów i potrzeb oraz tworzenie projektów przez środowiska lokalne oparta jest cała nasza polityka terytorialna, którą realizujemy w nowej perspektywie unijnej – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego działa Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy. Siedzibą stowarzyszenia jest Gałczewo, biuro LGD mieści się w Golubiu-Dobrzyniu:

Plac 1000-lecia 22a

telefon: 56 682 03 53

email: lgddolinadrwecy@neostrada.pl

 

Lokalne grupy działania (LGD) wspólnie z samorządem województwa wdrażają finansowany z europejskich środków instrument „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (RLKS). Dysponują środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PO Rybactwo i Morze. Dzięki tym środkom Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy organizuje w najbliższym czasie:

  • nabory wniosków

 

Lokalna Grupa Działania Golina Drwęcy ogłosiła w sierpniu dwa konkursy z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (w obu z nich wnioski będą przyjmowane do 31 sierpnia):

– o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej – pula środków w jego ramach to 500 tysięcy złotych, pojedynczy wnioskodawca otrzyma wsparcie w wysokości 50 tysięcy złotych, więcej informacji tutaj,

o wsparcie na rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób prowadzących już własną firmę – do rozdysponowania w ramach tego konkursu jest 800 tysięcy złotych. Wnioskodawcy m0ogą liczyć na refundację kosztów ( w maksymalnej wysokości 70 % kosztów kwalifikowalnych). Więcej informacji tutaj.

 

  • inne wydarzenia:

Lokalna Grupa działania Dolina Drwęcy organizuje co miesięczne spotkania informacyjne dla mieszkańców. W sierpniu i wrześniu jej członkowie udzielają również porad w ramach mobilnych punktów informacyjnych, dostępnych podczas imprez plenerowych lub dożynek odbywających się na terenie każdej z gmin na obszarze działania LGD. Najbliższe terminy:

19 sierpnia – podczas Wakacyjnych Targów Pracy w Golubiu-Dobrzyniu,
20 sierpnia – podczas Dożynek Gminnych w Radominie.

 

We wrześniu zaplanowano również imprezę promującą Lokalną Strategię Rozwoju i ogłaszane nabory wniosków. Szczegóły na stronie LGD.

Zobacz także:

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

16 sierpnia 2017 r.

 

Czerwcowa imprza promocyjna LGD ,,Dolina Drwęcy'' na zamku w Golubiu-Dobrzyniu, fot. Katarzyna SadowskaCzerwcowa impreza promocyjna LGD ,,Dolina Drwęcy'' na zamku w Golubiu-Dobrzyniu, fot. Katarzyna Sadowska