Aktualności

Umowa z PwC, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Umowa z PwC, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Powstaje program dla gospodarki do 2027 roku

Renomowana globalna firma doradcza PwC przygotuje dla nas program rozwoju gospodarczego regionu 2021-2027, który wykorzystamy m.in. w budowaniu nowej strategii rozwoju województwa i dedykowanych gospodarce segmentów nowego regionalnego programu operacyjnego (RPO). 5 listopada odbyła się uroczystość podpisania umowy w tej sprawie.

 

Program określi przede wszystkim rolę małych i średnich przedsiębiorstw na rzecz wzrostu inwestycji, eksportu i innowacyjności. Uważa się bowiem, że to małe i średnie przedsiębiorstwa są trzonem rozwoju gospodarczego, szczególnie na poziomie lokalnym. Dokument uwzględniać będzie powiązania tych przedsiębiorstw z kluczowymi firmami regionu oraz regionalne endogeniczne potencjały rozwojowe. Powstanie w ramach finansowanego przez rządowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju szerszego projektu o nazwie Regiogmina, którego efektem będzie wypracowanie skrojonych na miarę instrumentów wsparcia dla działających w Kujawsko-Pomorskiem małych przedsiębiorstw. Regiogmina, z budżetem 10,5 miliona złotych, realizowana jest przez konsorcjum, którego liderem jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, a partnerami warszawska Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

 

– By efektywnie wspierać firmy i kreować rozwój gospodarczy województwa w ramach projektu Regiogmina tworzymy mapę przedsiębiorstw, ich branż, powiązań i potrzeb. Przystąpiliśmy też do porządkowania i weryfikacji istniejących instrumentów wsparcia. Wierzę, że wypracowane w projekcie rozwiązania, czerpiące z dobrych wzorców największych gospodarek świata, ale dostosowane do specyfiki i uwarunkowań naszego regionu, będą nowym, skutecznym impulsem wzrostu. Wzrostu, którego beneficjentami będą wszyscy mieszkańcy Kujaw i Pomorza – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

– Projekt jest pionierski, w przyszłości może posłużyć jako wzór innym województwom. Kujawsko-Pomorskie jest krajowym liderem w kompleksowym podejściu do działań na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw – mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej koordynator projektu Olgierd Dziekoński.

 

Pierwsza faza Regiogminy już trwa. Naukowcy prowadzą prace w wyniku których powstaną m.in. kompleksowa baza danych o wszystkich firmach regionu, całościowa ocena istniejących instrumentów wsparcia (oczekiwania środowiska, efekty gospodarcze) i założenia regionalnego obserwatorium gospodarczego (nowa wojewódzka instytucja monitorująca i analityczna, rekomendująca rozwiązania samorządom wszystkich szczebli).

 

Kolejnym krokiem będzie opracowanie programu rozwoju gospodarczego, którego wykonanie zleciliśmy właśnie wybranej w przetargu firmie doradczej PwC Advisory, będącej częścią PwC, globalnego giganta w branży usług doradczych, audytorskich i księgowych. PwC uruchomi też dla nas regionalne obserwatorium gospodarcze i przeprowadzi pilotaż rekomendowanych w programie narzędzi pobudzających gospodarkę. Wartość kontraktu wynosi 3,3 mln złotych.  

 

PwC działa w 157 krajach, zatrudnia blisko 280 tysięcy osób. W Polsce posiada biura i oddziały w 8 miastach oraz komórkę ds. przestępczości finansowej i dwa centra usług sieciowych. Według informacji, które podaje na swojej stronie internetowej, zatrudnia w naszym kraju ponad 6 tysięcy osób. Pracuje dla rządów, instytucji międzynarodowych i przedsiębiorstw w całym świecie, uczestnicząc w projektach w dziedzinie innowacji, cyfryzacji, medycyny, energetyki, administracji publicznej, transportu i infrastruktury społecznej. Sieć PwC uczestniczyła m.in. w projekcie wsparcia rozwoju inteligentnych miast w państwach Grupy Wyszehradzkiej i w pracach nad tworzeniem koncepcji zrównoważonego rozwoju dla Los Angeles, współpracowała też z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju.  

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

5 listopada 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 6 listopada 2019 r.

 

Umowa z PwC, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPUmowa z PwC, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPUmowa z PwC, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPUmowa z PwC, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPUmowa z PwC, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPUmowa z PwC, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPUmowa z PwC, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPUmowa z PwC, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPUmowa z PwC, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPUmowa z PwC, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP