Aktualności

Remont zamku w Świeciu, fot. Urząd Miejski w Świeciu
Remont zamku w Świeciu, fot. Urząd Miejski w Świeciu

Postępują prace na zamku w Świeciu

Trwają prace przy przebudowie średniowiecznej warowni w Świeciu nad Wisłą. To jedyny w państwie krzyżackim zamek wodny i obiekt z najwyższą w Polsce krzywą wieżą dostępną dla turystów. Oprócz niezbędnych remontów odtwarzane są także detale architektoniczne obiektu. Inwestycja możliwa jest dzięki dofinansowaniu środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

– Jako samorząd województwa konsekwentnie wspieramy inwestycje związane z ochroną i odbudową zabytkowych budowli regionu. Zachowanie ich w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń to istotny element naszej kulturowej tożsamości – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Ruiny zamku krzyżackiego w Świeciu stoją w rozwidleniu Wdy i Wisły przy ulicy Zamkowej. Został wzniesiony przez zakon krzyżacki po 1335 roku i stanowił wtedy kluczowy obiekt dla obrony Pomorza Gdańskiego. Świecki zamek jako jedna z niewielu fortec średniowiecznej Europy został wzniesiony w stylu włoskim z owalnymi wieżami. Dla krzyżackich budowli typowe są wieże czworoboczne. Poważnie zniszczony w XVII wieku podczas potopu szwedzkiego nie został odbudowany. Dewastacji dopełniła częściowa rozbiórka zamku przez władze pruskie.

Gruntowne prace budowlane obejmujące m.in. remont piwnic, utworzenie klatki schodowej, murowanie dodatkowych ścian i schodów w wieży oraz działania przy instalacji wodno-ściekowej i elektrycznej, uzupełniają prace konserwatorskie.

W oparciu o historyczne dokumenty i odnalezioną w murach oryginalną cegłę zakończone zostały prace przy odtwarzaniu sklepień gwiaździstych w refektarzu. Ekipa wykorzystała do tego specjalnie przygotowaną, ręcznie wykonaną cegłę, o parametrach zbliżonych do średniowiecznych. Nad piwnicą wschodnią dobiegły końca prace związane z odbudową stropu kolebkowego. Obecnie w piwnicy układana jest posadzka. Znajdą się tu także specjalne schronienia dla nietoperzy mopków, które przylatują tu zimować po okresie żerowania na polach, łąkach i w lasach. Rozpoczęło się również murowanie stropu gwieździstego w kaplicy. Równolegle trwają prace instalacyjne z branży elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Finał pierwszego etapu prac w listopadzie.

Charakterystyczne dla współczesnych pozostałości budowli, jest wysoka na ponad 34 metry wieża zamkowa, odchylona od pionu o ponad 1 metr, która przed rozpoczęciem remontu była udostępniona zwiedzającym. Po remoncie cztery poziomy wieży posłużą Izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej jako sale wystawowe.

Inwestycję o wartości 6,7 mln zł dofinansowano środkami unijnymi z naszego RPO (2,5 mln zł).

Na remonty konserwatorskie i działania restauratorskie w zabytkowych obiektach w całym regionie regularnie przeznaczamy środki z budżetu województwa oraz naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Na zadania tego typu przekazaliśmy już blisko 140 mln zł. Tegoroczne wsparcie wyniosło blisko 17 mln zł.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

19 lipca 2022 r.

Remont zamku w Świeciu, fot. Urząd Miejski w ŚwieciuRemont zamku w Świeciu, fot. Urząd Miejski w ŚwieciuRemont zamku w Świeciu, fot. Urząd Miejski w ŚwieciuRemont zamku w Świeciu, fot. Urząd Miejski w ŚwieciuRemont zamku w Świeciu, fot. Urząd Miejski w ŚwieciuRemont zamku w Świeciu, fot. Urząd Miejski w ŚwieciuRemont zamku w Świeciu, fot. Urząd Miejski w ŚwieciuRemont zamku w Świeciu, fot. Urząd Miejski w ŚwieciuRemont zamku w Świeciu, fot. Urząd Miejski w ŚwieciuRemont zamku w Świeciu, fot. Urząd Miejski w ŚwieciuRemont zamku w Świeciu, fot. Urząd Miejski w ŚwieciuRemont zamku w Świeciu, fot. Urząd Miejski w Świeciu