Aktualności

Fot. KPRM
Fot. KPRM

Posiedzenie sekcji Narodowej Rady Rozwoju: potencjał Wisły i zdrowie

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył (6 lipca w Warszawie) w dwóch posiedzeniach sekcji tematycznych Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP. Pierwsze z nich, poświęcone lepszemu wykorzystaniu potencjału polskich rzek, było efektem inicjatywy gospodarza naszego regionu, drugie dotyczyło koniecznych zmian w systemie publicznego lecznictwa.

 

Marszałek Całbecki wystąpił z propozycją zainicjowania przez prezydenta RP rozwiązań na rzecz gospodarczego wykorzystania polskich rzek oraz merytorycznego dialogu na ten temat wszystkich zainteresowanych środowisk, czego efektem powinny być prorozwojowe rozwiązania i standardy stosowane w tej mierze w bardziej rozwiniętych krajach europejskich. Chodzi o to, by w zgodzie z europejskimi zasadami zaplanować rozwój m. in. śródlądowego transportu wodnego i hydroenergetyki. 

 

Wystąpienie gospodarza województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęło debatę na ten temat na środowym posiedzeniu dwóch połączonych sekcji NRR – sekcji „Samorząd, polityka spójności” i sekcji „Gospodarka, praca, przedsiębiorczość”. Zostało dobrze przyjęte, a dwie zaproponowane przez marszałka  inicjatywy – ogólnopolski „okrągły stół” środowisk prorozwojowych (zmierzających do zrównoważonego gospodarczego wykorzystania rzek) i środowisk ekologicznych oraz rozpoczęcie prac nad narodowym programem wykorzystania potencjału rzek (a także rewitalizacji i rozwoju związanej z tym infrastruktury) – zyskały akceptację wszystkich zebranych. Obie, jako rekomendowane przez sekcje tematyczne, zostaną przedstawione na jednym z najbliższych posiedzeń plenarnych NRR.   

 

Podczas tego spotkania referaty przedstawili też eksperci – m. in. prof. Zygmunt Babiński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (nt. klimatycznych uwarunkowań aktywizacji gospodarczej rzek) i prof. Krystyna Wojewódzka-Król z Uniwersytetu Gdańskiego (nt. kosztów i korzyści kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły). Rozmawiano też na temat stanu, uwarunkowań i możliwości dla śródlądowego transportu wodnego oraz hydroenergetyki, a także o tym, jak różne lobbies, krajowe i zagraniczne, wykorzystują polskie prawo ochrony środowiska dla własnych celów, opłacając działające w naszym kraju organizacje „obrońców środowiska”.

 

Podczas wspólnego posiedzenia sekcji „Samorząd, polityka spójności” i „Ochrona zdrowia” marszałek Całbecki zreferował wypracowane na jednym z wcześniejszych spotkań rekomendacje dotyczące koniecznych zmian w systemie ochrony zdrowia. W katalogu rekomendacji znalazły się między innymi propozycje odnoszące się do zwiększenia poziomu finansowania, poprawy dostępności świadczeń medycznych i poprawy ich jakości oraz efektywniejszego zarządzania zasobami z uwzględnieniem informatyzacji jako niezbędnego elementu zarządzania publicznym lecznictwem. Późniejsza dyskusja, w której uczestniczył m. in. wiceminister zdrowia Piotr Warczyński, dotyczyła m. in. konsolidacji placówek leczniczych, finansowania świadczeń medycznych przez samorządy terytorialne oraz pomocy społecznej jako sfery wsparcia leczenia, zwłaszcza w odniesieniu do niektórych przewlekle chorych i osób cierpiących na rzadkie choroby.

 

Powołana w 2015 roku Narodowa Rada Rozwoju jest ciałem konsultacyjno-doradczym przy głowie państwa, w założeniu głównym forum debaty programowej dotyczącej  rozwoju kraju i wypracowywania konsensusów rozwojowych wykraczających poza sferę doraźnej polityki. Liczy 92 osoby, które są ekspertami z różnych dziedzin – m. in. ekonomii, stosunków międzynarodowych, prawa, medycyny, samorządu terytorialnego, biznesu, oświaty i wychowania, rynku pracy. Zasiada w niej trzech marszałków województw – oprócz gospodarza naszego regionu także Władysław Ortyl z Podkarpackiego i Adam Jarubas ze Świętokrzyskiego. Zadaniem gremium jest między innymi przygotowywanie ekspertyz i opinii oraz założeń do prezydenckich projektów ustaw.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

8 lipca 2016 r.

 

Posiedzenie sekcji NRR na temat dróg wodnych, fot. UMWKPPosiedzenie sekcji NRR na temat dróg wodnych, fot. UMWKPPosiedzenie sekcji NRR na temat dróg wodnych, fot. UMWKP