Aktualności

XXVI sesja sejmiku województwa, obrady w trybie zdalnym; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
XXVI sesja sejmiku województwa, obrady w trybie zdalnym; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Obradował sejmik województwa

Podczas poniedziałkowej (26 października) sesji sejmiku marszałek Piotr Całbecki poinformował o przygotowywaniu w trybie ekspresowym kilkuset miejsc dla chorych na Covid-19 w szpitalach podległych samorządowi województwa. W porządku obrad znalazły się także m.in. informacje zarządu województwa o stanie wdrażania rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 i realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym.

 

Od soboty (24 października) trwa organizacja oddziału covidowego na 39 łóżek w oddanym do użytku w przyspieszonym trybie pawilonie oddziałów zakaźnych w nowym kompleksie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego (WSZ) w Toruniu. W połowie listopada chcemy uruchomić 200 łóżek dla hospitalizowanych z powodu Covid-19 w innym nowym pawilonie WSZ, przeznaczonym docelowo dla oddziałów psychiatrycznych. Wszystkie będą wyposażone w moduły z instalacją dostarczającą tlen i sprężone powietrze. 36 miejsc przygotowujemy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku, 100 w Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.   

 

– Najważniejsze jest to, że, z wyjątkiem Centrum Pulmonologii, są to wszystko nowe łóżka. Zależy nam, by nie zawieszać podstawowej działalności tych placówek – podkreślił marszałek Piotr Całbecki. Dodał, że problemem może się okazać brak personelu medycznego.

 

Informację o stanie wdrażania rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 przedstawił dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Rafał Pietrucień. Programy rewitalizacyjne, będące  podstawą aplikowania o środki z przeznaczonej na tego typu projekty puli RPO, realizuje 127 ze 144 gmin województwa (88 proc.), co daje nam drugie miejsce w kraju.  

 

 

Samorząd województwa jest organem prowadzącym dla 13 szkół i placówek oświatowych, w tym dwóch bibliotek pedagogicznych – w Bydgoszczy i w Toruniu. W tych jednostkach pracuje 772 nauczycieli i 267 pracowników administracji i obsługi. W roku szkolnym 2019/2020, z powodu zagrożenia epidemiologicznego związanego z Covid-19, nasze szkoły prowadziły ograniczoną działalność. Stacjonarne zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze zostały zawieszone, wprowadzono nauczanie zdalne. W tym czasie samorząd województwa zorganizował Kujawsko-Pomorską Szkołę Internetową, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i dobrymi opiniami ekspertów.

 

 

Sejmik przyjął uchwałę w sprawie zamiaru reorganizacji Książnicy Kopernikańskiej (chodzi przede wszystkim o ograniczenie liczby filii) i zdecydował o dotacji samorządu województwa na organizację przez Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy kolejnej edycji Festiwalu Prapremier. Przyjął też stanowisko w sprawie zwiększenia do 4 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni budowanych zbiorników retencyjnych bez konieczności uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego

 

 

Kancelaria Sejmiku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

23 października 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 28 października 2020 r.

 

XXVI sesja sejmiku województwa, obrady w trybie zdalnym; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXVI sesja sejmiku województwa, obrady w trybie zdalnym; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXVI sesja sejmiku województwa, obrady w trybie zdalnym; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXVI sesja sejmiku województwa, obrady w trybie zdalnym; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXVI sesja sejmiku województwa, obrady w trybie zdalnym; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXVI sesja sejmiku województwa, obrady w trybie zdalnym; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXVI sesja sejmiku województwa, obrady w trybie zdalnym; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXVI sesja sejmiku województwa, obrady w trybie zdalnym; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXVI sesja sejmiku województwa, obrady w trybie zdalnym; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP