Aktualności

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Posiedzenie Komitetu Monitorującego

Obradował Komitet Monitorujący naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Podczas piątkowego (7 kwietnia) posiedzenia gremium zajmowało się przedłożonymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w kolejnych konkursach o dofinansowanie. Chodzi między innymi o duży pakiet konkursów, które zostaną ogłoszone w ramach ZIT-u (zintegrowanych inwestycji terytorialnych), czyli wydzielonej z RPO puli środków dedykowanej bydgosko-toruńskiemu obszarowi funkcjonalnemu. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

 

Podjęte decyzje dotyczą pieniędzy, które przeznaczamy m. in. na wsparcie zagranicznej ekspansji małych i średnich firm, rozwój e-usług w publicznym lecznictwie i  rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej.

 

Przygotowywane do ogłoszenia konkursy ZIT-owskie uruchomią środki na inwestycje (w tym zakupy) w szkołach zawodowych, tworzenie nowych miejsc w przedszkolach (w tym konkursie będą mogły aplikować tylko samorządy terytorialne), budowę ścieżek rowerowych, systemową opiekę nad dziećmi do lat trzech, rozwiązania w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, ochronę pozostających w rękach samorządów zasobów kultury i ochronę przyrody.   

 

Przejęto też informację na temat stanu wdrażania RPO i zatwierdzono zmiany w planie badań ewaluacyjnych, pokazujących skuteczność kierunków interwencji i przyjętego modelu wdrażania RPO.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

7 kwietnia 2017 r.

 

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP