Aktualności

Lipcowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras
Lipcowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO

Obradujący 26 lipca w Toruniu Komitet Monitorujący naszego RPO 2014-2020 debatował nad zaproponowanymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w kolejnych ogłaszanych jeszcze w trzecim kwartale 2016 konkursach o dofinansowanie, a także w konkursach o dofinansowanie ogłaszanych w ramach ZIT-u. Chodzi między innymi o środki na nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 oraz dodatkowe zajęcia językowe i zajęcia z przedmiotów ścisłych w podstawówkach, gimnazjach i liceach. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

 

Drugi duży segment tematyczny dzisiejszych obrad dotyczył przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie kultury, kształcenia zawodowego i gospodarki wodno-ściekowej, a także tak zwanej małej retencji.

 

Przyjęto również kryteria wyłaniania projektów w pięciu konkursach ogłaszanych przez instytucję pośredniczącą ZIT (chodzi o wydzieloną z RPO pulę środków dedykowaną bydgosko-toruńskiemu obszarowi funkcjonalnemu, rolę instytucji pośredniczącej pełni prezydent Bydgoszczy). Kryteria te trafiają pod obrady komitetu za pośrednictwem zarządu województwa i po ich zaakceptowaniu przez zarząd województwa. Obszary interwencji, których dotyczą dzisiejsze, to gospodarka ściekowa, inwestycje w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, poprawa warunków funkcjonowania szkolnictwa zawodowego oraz dodatkowe zajęcia językowe i matematyczno-przyrodnicze w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia zostały przedstawione informacje na temat wdrażania RPO – zarówno w segmencie finansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (inwestycje), jak i w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekty miękkie, przedsięwzięcia z dziedziny rozwoju społecznego).

 

Czytaj też:

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

26 lipca 2016 r.

 

Lipcowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj KurasLipcowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj KurasLipcowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj KurasLipcowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj KurasLipcowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj KurasLipcowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj KurasLipcowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj KurasLipcowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj KurasLipcowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj KurasLipcowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj KurasLipcowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj KurasLipcowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj KurasLipcowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj KurasLipcowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj KurasLipcowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras