Aktualności

Sierpniowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Szymon Zdziebło/Tanatoga.pl
Sierpniowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Szymon Zdziebło/Tanatoga.pl

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO

W Urzędzie Marszałkowskim obradował 3 sierpnia Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Gremium zajmowało się przedłożonymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w kolejnych konkursach o dofinansowanie. Chodzi o rozwój infrastruktury drogowej i szynowej, inwestycje w edukację i energię odnawialną, tworzenie nowych miejsc dla dzieci w żłobkach i przedszkolach oraz rozwój przedsiębiorstw.

 

W sferze twardych projektów inwestycyjnych wsparcie trafi na budowę i modernizację dróg powiatowych i gminnych, rozwój sieci tramwajowych (w tym zakup taboru), budowę parkingów typu „park & ride” oraz tworzenie sieci elektroenergetycznych dedykowanych odnawialnym źródłom energii. Kolejny konkurs będzie dotyczył rozwoju infrastruktury szkół specjalnych prowadzących kształcenie zawodowe.

 

Wkrótce rozpoczną się też nabory wniosków o wsparcie kolejnych projektów związanych z wychowaniem przedszkolnym, organizacją opieki dla dzieci do lat trzech oraz z zakresu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i promocji gospodarczej regionu.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

3 sierpnia 2017 r.

 

Sierpniowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Szymon Zdziebło/Tanatoga.plSierpniowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Szymon Zdziebło/Tanatoga.plSierpniowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Szymon Zdziebło/Tanatoga.plSierpniowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Szymon Zdziebło/Tanatoga.plSierpniowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Szymon Zdziebło/Tanatoga.plSierpniowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Szymon Zdziebło/Tanatoga.plSierpniowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Szymon Zdziebło/Tanatoga.plSierpniowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Szymon Zdziebło/Tanatoga.plSierpniowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Szymon Zdziebło/Tanatoga.plSierpniowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Szymon Zdziebło/Tanatoga.plSierpniowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Szymon Zdziebło/Tanatoga.plSierpniowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Szymon Zdziebło/Tanatoga.plSierpniowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Szymon Zdziebło/Tanatoga.pl