Aktualności

Marszałek Piotr Całbecki przed komputerem podczas telekonferencji Komisji Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Podczas posiedzenia, które odbyło się 16 grudnia, gremium zajmowało się m.in. projektem deklaracji określanej jako „dekalog wyzwań cyfrowych” i rozporządzeniem ministra edukacji i nauki w sprawie szkolnictwa branżowego. Współprzewodniczącym komisji ze strony samorządowej jest marszałek Piotr Całbecki.

 

Dekalog wyzwań cyfrowych to zaproponowany przez Ministerstwo Cyfryzacji dziesięciopunktowy program rządowo-samorządowej współpracy, skorelowany z Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, którego celem są  cyberbezpieczeństwo, efektywność i optymalizacja kosztów samorządowych systemów IT. Wśród zapowiadanych rozwiązań m.in. dedykowany administracji samorządowej system usług chmurowych i jednolita platforma obsługująca strony informacyjne samorządów terytorialnych.

 

W projekcie rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie szkolnictwa zawodowego znalazły się m.in. zapisy stanowiące, że w zawodzie opiekuna medycznego będzie się można kształcić wyłącznie w trybie dziennym stacjonarnym (obecnie także zaocznie i na kursach zawodowych), a czas kształcenia zostanie wydłużony do dwóch lat (obecnie rok). W zgłoszonych uwagach samorządy wojewódzkie zwróciły uwagę na możliwy spadek zainteresowania nauką w tym kierunku po wprowadzeniu zapowiadanych zmian.  

 

Podczas posiedzenia KWRiST zaopiniowała blisko 30 przygotowywanych nowych aktów prawnych. Rozmawiano też m.in. o Funduszu Inwestycji Lokalnych. Następne posiedzenie zaplanowano na 27 stycznia. 

 

 

Komisja Wspólna, organ pomocniczy Rady Ministrów, jest podstawowym gremium wypracowującym wspólne rządowo-samorządowe stanowiska w najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego w naszym kraju, w tym tych wynikających z przynależności Polski do Unii Europejskiej. Pracuje w 12 zespołach problemowych i trzech grupach roboczych. W skład komisji wchodzą 24 osoby, 12 reprezentuje stronę rządową (minister spraw wewnętrznych i administracji oraz 11 członków wskazanych przez premiera), 12 stronę samorządową. Strona samorządowa to przedstawiciele 6 ogólnopolskich organizacji samorządu terytorialnego – Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Drugim współprzewodniczącym jest reprezentujący stronę rządową minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

16 grudnia 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 17 grudnia 2020 r.

 

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP