Aktualności

Posiedzenie Komisji NAT, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP
Posiedzenie Komisji NAT, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP

Posiedzenie Komisji NAT

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Brukseli w posiedzeniu Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Wśród tematów obrad znalazły się m.in. przyszłość wspólnej polityki rolnej (na podstawie przygotowanej przez gospodarza województwa i Portugalki Isildy Gomes projektu opinii KR w tej kwestii). Odbyła się też debata o współpracy Komitetu Regionów i Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

 

Posiedzenie rozpoczęła podziękowaniem za współpracę i pożegnaniem ze stanowiskiem przewodniczącej komisji Isilda Gomes, która otrzymała mandat do Parlamentu Europejskiego. Nowym przewodniczącym został Duńczyk Karsten Uno Petersen.

 

Przyjęty podczas marcowego posiedzenia NAT projekt opinii dotyczącej przyszłości wspólnej polityki rolnej powstał w toku prac eksperckich i konsultacji z interesariuszami – m.in. rolnikami oraz przedstawicielami związków producentów rolnych i organizacji konsumentów – zarówno w kraju, w tym w Kujawsko-Pomorskiem, jak i w Brukseli. Zobacz Bruksela: Komitet Regionów będzie rekomendował głębokie zmiany w polityce rolnej

 

Wśród zasadniczych dezyderatów m.in. zatrzymanie niekontrolowanego importu produktów rolnych spoza unii, weryfikacja założeń Zielonego Ładu w odniesieniu do rolnictwa, zmiana zasad funkcjonowania rolniczych dopłat bezpośrednich, wsparcie rozwoju zrównoważonego rolnictwa (z zachowaniem bioróżnorodności i wzmocnieniem rolnictwa ekologicznego), wzmocnienie i promocja lokalnych systemów żywnościowych i krótkich łańcuchów dystrybucyjnych żywności, a także przeniesienie zasadniczych kompetencji w kreowaniu polityki rolnej na poziom województw. Komitet Regionów najprawdopodobniej przyjmie opinię w ostatecznym kształcie podczas środowego (19 czerwca) posiedzenia plenarnego.

 

Podczas posiedzenia zaprezentowano raport z drugiej fazy konsultacji przeprowadzonych w ramach sieci regionalnych centrów (RegHub), która monitoruje wdrażanie unijnych polityk w terenie dbając o to, by w Brukseli brano pod uwagę stanowiska lokalnych i regionalnych społeczności i interesariuszy.

 

Gospodarz województwa weźmie udział w debacie dotyczącej współpracy Komitetu Regionów z FAO. Wśród rozmówców dyrektor brukselskiego biura FAO Raschad Al-Khafaji. Zobacz Konferencja FAO/ONZ w Rzymie

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

14 czerwca 2024 r.

Ostatnia aktualizacja: 17 czerwca 2024 r.