Aktualności

Fot. Daniel Pach

Porządkujemy politykę przestrzenną

Przystępujemy do tworzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – drugiego po strategii rozwoju województwa 2020+ podstawowego dokumentu planistycznego regionu. Zapraszamy do udziału we wstępnych konsultacjach społecznych.

 

– Dokument, ściśle związany z przyjętą dwa lata temu strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa, w którym zostaną umieszczone wszystkie najważniejsze dla regionu inwestycje założone na najbliższe 15 lat (na przykład kujawsko-pomorskie odcinki s-5 i s-10 z węzłem autostradowym w Czerniewicach), a także obszary chronionego krajobrazu, wyznaczy politykę przestrzenną województwa do 2030 roku. Choć nie będzie aktem prawa miejscowego, będzie w znacznej mierze wpływał na polityki inwestowania w gminach – wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki.

 

Prace nad planem rozpoczynają się od szerokich konsultacji społecznych, w których każdy mieszkaniec województwa, każde zainteresowane środowisko i każdy lokalny samorząd może zabrać głos i przedstawić propozycje. Wnioski, na które czekamy do 31 maja, przyjmuje Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego. Można je składać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (bez konieczności posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego), a także ustnie do protokołu.

 

Projekt planu będzie efektem pracy analityków i planistów z K-PBPPiR. Zakładamy, że będzie mógł zostać przedstawiony sejmikowi w przyszłym roku.

 

  • Obwieszczenie marszałka województwa z zaproszeniem do konsultacji tutaj
  • Formularz wniosku do pobrania na stronie K-PBPPiR www.biuro-planowania.pl .

 

Czytaj też:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

23 lutego 2015 r.