Aktualności

Budynek przy ul. Marcinkowskiego, fot. Grudziądzkie Centrum Caritas
Fot. Grudziądzkie Centrum Caritas

Grudziądzki Caritas w lepszych warunkach

Zakończył się kolejny etap rewitalizacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Grudziądzu, prowadzonego przez Grudziądzkie Centrum Caritas im. Bł. Juty. Dzięki realizacji inwestycji zwiększy się liczba podopiecznych placówki. Remont był możliwy dzięki środkom Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się w XIX-wiecznym zabytkowym budynku przy ul. Marcinkowskiego 6-8 w Grudziądzu. Grudziądzkie Centrum Caritas im. Bł. Juty, które prowadzi placówkę od 2007 roku zaadaptowało wcześniej na jej potrzeby parter i pierwsze piętro budynku oraz wyremontowało dach.

 

Kontynuację prace remontowo-rewitalizacyjnych umożliwiły marszałkowskie środki z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza. W ramach zakończonej właśnie inwestycji osuszono piwnice budynku, wymieniono instalację grzewczą oraz zaadaptowano poddasze na świetlicę i sale terapii zajęciowej. Powstała też platforma windowa dla niepełnosprawnych umożliwiająca komunikację ze wszystkimi poziomami budynku. Wsparcie z RPO wyniosło ponad 700 tysięcy złotych.

 

Adaptacja nowych pomieszczeń umożliwiła zwiększenie liczby podopiecznych placówki o 10 osób. Po remoncie z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy będzie korzystać 40 osób przewlekle psychicznie chorych. W budynku mieści się również świetlica opiekuńczo-wychowawczo-profilaktyczna dla 40 dzieci, stołówka dla podopiecznych, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego oraz punkt wydawania leków.

 

W wtorek (12 stycznia) w Środowiskowym Domu Samopomocy odbyła się uroczystość zakończenia rewitalizacji placówki.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

12 stycznia 2016 r.