Aktualności

Pomoc na odbudowę dróg w powiecie tucholskim

Pomoc na odbudowę dróg w powiecie tucholskim

Sejmik województwa podął dziś (24 kwietnia) decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego na przebudowę odcinków dróg powiatowych w gminach Tuchola i Cekcyn zniszczonych w wyniku trąby powietrznej. Dotacja ma uzupełni wkład własny samorządów na realizację tego zadania.

 

Trąba powietrzna, która przeszła przez tereny powiatu tucholskiego i świeckiego w 2012 roku wyrządziła poważne straty w majątku osób prywatnych, Lasów Państwowych a także w infrastrukturze drogowej.

 

Władze powiatu tucholskiego zwróciły się do samorządowych władz województwa o pomoc w odbudowie dróg. Realizując ideę regionalnej solidarności i odpowiadając na potrzebę pomocy – tak istotnej zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych – zarząd województwa skierował na najbliższą sesję sejmiku projekt uchwały w sprawie dofinansowania tej ważnej dla mieszkańców regionu inwestycji  – mówi marszałek Piotr Całbecki.  

 

Wydatki związane z przebudową zniszczonych dróg oszacowano na około 3,5 miliona złotych. Powiat tucholski pozyskał w tym roku rządową pomoc w wysokości 2,8 miliona złotych z rezerwy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Brakujące 700 tysięcy przeznaczą wspólnie na ten cel władze powiatu tucholskiego, gmin Cekcyn i Tuchola oraz samorząd województwa. Wysokość wsparcia z budżetu województwa ma wynieść 10 procent wartości zadania, czyli 350 tysięcy złotych.

 

Treść uchwały w załączniku.

 

Przebiegające przez teren gminy Tuchola i Cekcyn drogi powiatowe mają duże znaczenia dla układu komunikacyjnego północno-zachodniej części województwa. Stanowią istotny fragment połączenia węzła autostradowego w Warlubiu z okolicami Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Więcborka, Mroczy, Nakła i Kcyni.

 

Pomoc w likwidowaniu skutków zdarzeń kryzysowych, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi albo znacząco wpływają na pogorszenie warunków bytowych mieszkańców to także zadanie powołanego z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”. Więcej o działalności stowarzyszenia tutaj.

 

Beata Krzemińska

Rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

24 kwietnia 2015 r.