Podsumowania

Nowy rezonans magnetyczny w Szpitalu Biziela, fot. Tymon Markowski
Nowy rezonans magnetyczny w Szpitalu Biziela, fot. Tymon Markowski

Inwestycje medyczne i aparatura z górnej półki

W minionym roku w nowo wybudowanym nowoczesnym gmachu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy rozpoczął działalność nowo utworzony oddział chirurgiczny, w bydgoskim Centrum Pulmonologii zakończyła się budowa nowego czterokondygnacyjnego pawilonu, a 21 dużych i mniejszych szpitali w całym regionie dzięki wsparciu z naszego RPO zakupiło sprzęt i wyposażenie, w tym aparaturę medyczną z najwyższej półki, za łącznie blisko 100 milionów złotych.

 

Budowę nowego kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, sfinansowaną w ramach medycznego pakietu stulecia, zakończono jesienią 2014, a kolejne oddziały wprowadziły się do niego w pierwszych miesiącach 2015. Z początkiem roku rozpoczął tam też działalność nowo powołany oddział chirurgii dziecięcej. WSD jest teraz jedną z najnowocześniejszych i jednocześnie najpiękniejszych i najbardziej przyjaznych pacjentom i ich rodzinom lecznicą w kraju. Jej rozbudowa i modernizacja – powstanie nowego głównego budynku i dwóch z nim związanych oraz gruntowna modernizacja budynku administracji i archiwum szpitala, koszt 160 milionów złotych – była jedną z największych tego typu inwestycji w Polsce. Na wyposażenie przeznaczamy w nowym roku 50 milionów złotych – nowoczesny sprzęt i aparatura pojawią się w placówce w pierwszych miesiącach 2016.

 

W Centrum Pulmonologii zakończyła się budowa nowego czterokondygnacyjnego pawilonu, który pomieści między innymi blok operacyjny i cztery oddziały łóżkowe, a także centralną sterylizatornię, blok diagnostyki obrazowej i laboratorium patomorfologiczne. Wartość inwestycji to 34 miliony złotych. Obecnie trwają tam odbiory techniczne i rozruchy szpitalnych instalacji.

 

Sprzęt medyczny za łącznie 95 milinów złotych dzięki środkom naszego RPO 2007-2013 trafił do 21 placówek medycznych w całym województwie, zarówno do tych o najwyższej referencyjności, jak i do szpitali powiatowych. W większości chodzi o nowoczesną, zaawansowaną aparaturę. Wśród zakupów są między innymi rezonans magnetyczny dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Biziela i Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, angiograf dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu oraz tomograf dla lecznicy w Chełmnie.

 

W nowoczesny sprzęt zostały też wyposażone nowe karetki pogotowia dla systemu ratownictwa medycznego w Toruniu i Włocławku. Zakupiliśmy ich osiem (po cztery dla każdego z miast), koszt każdej to 350 tysięcy złotych. Mają na pokładach specjalistyczną aparaturę do skutecznej resuscytacji oraz urządzenia do teletransmisji i zapisywania parametrów życiowych pacjenta. Wyróżnia je żółty lakier karoserii – takie są bowiem, przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, zasady oznaczania karetek w krajach Unii Europejskiej.

 

W grudniu wyłoniliśmy wykonawcę rozbudowy i modernizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, która zostanie zrealizowana w ramach drugiego etapu naszego medycznego pakietu stulecia. W lecznicy dobrze działa Bank Mleka Kobiecego którego misją jest zapewnienie tego najzdrowszego w pierwszym etapie życia pokarmu urodzonym przedwcześnie i chorym noworodkom. Dawczynią może zostać każda zdrowa kobieta w okresie laktacji, dysponująca nadwyżkami mleka przy karmieniu swojego potomstwa.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

31 grudnia 2015 r.