Podsumowania

Fot. Lekcja z wykorzystaniem mobilnych pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół nr 2 w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras
Fot. Lekcja z wykorzystaniem mobilnych pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół nr 2 w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras

Interaktywnie w edukacji

W świecie nowoczesnych technologii młodzież czuje się jak ryba w wodzie. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na szeroką skalę wykosztuje je jako innowacyjne narzędzia w edukacji. W 2015 roku wyposażyliśmy szkoły w ponad 2 tysiące tablic interaktywnych oraz przekazaliśmy w ręce uczniów i nauczycieli mobilne pracownie do nauki przedmiotów przyrodniczych. Wkrótce ruszy też regionalny portal edukacyjny.

 

W Kujawsko-Pomorskiem uczymy przez obserwacje nieba, kontakt z przyrodą, eksperymenty. Od lat realizujemy szereg przedsięwzięć edukacyjnych z wykorzystaniem najnowszych technologii multimedialnych i informatycznych. To instrumenty daleko dziś skuteczniejsze w przekazywaniu i zdobywaniu wiedzy niż tradycyjne kreda i tablica. Nie tylko wyposażamy szkoły w nowoczesny sprzęt ale wspieramy również organizację zajęć z jego wykorzystaniem. Naszą aktywność w tej dziedzinie doceniła kapituła ogólnopolskiego konkursu „Samorządowy Lider Edukacji” – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Tablice interaktywne

W tym roku do w ramach przygotowanego przez Urząd Marszałkowski partnerskiego projektu do niemal wszystkich szkół podstawowych w regionie trafiło 2139 nowoczesnych tablic interaktywnych. To kolejne tego rodzaju przedsięwzięcie w naszym regionie – w pierwszej, zakończonej cztery lata temu edycji projektu, do klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych trafiło w sumie 2346 zestawów tablic multimedialnych. W tym roku sprzęt trafił do: 536 publicznych (klasy 4-6) oraz niepublicznych (klasy 1-6) szkół podstawowych. W skład każdego zestawu wchodzą tablica multimedialna nowej generacji, projektor oraz laptop z oprogramowaniem. Wartość zadania to 27,4 miliona złotych. WIĘCEJ.

 

Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna

W ramach zakończonej właśnie budowy Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej powstał portal zawierający interaktywne materiały do nauczania przedmiotów w szkołach podstawowych. To również miejsce tworzenia i przechowywania treści edukacyjnych. Na jej bazie powstały też między innymi podsystem społecznościowy, platforma gier miejskich oraz portal wiedzy o regionie. Koszt budowy platformy to 8 milionów złotych. Będzie z niej korzystać około 670 szkół (partnerzy dwóch etapów projektów dotyczących wyposażania szkół w tablice edukacyjne). WIĘCEJ.

 

Pracownie dydaktyczne dla szkół

Urząd Marszałkowski wyposażył kujawsko-pomorskie centra edukacji nauczycieli (KPCEN) w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku w pracownie dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych. Do dyspozycji nauczycieli i uczniów są 3 pracownie stacjonarne do szkolenia nauczycieli (na 18 stanowisk każda) oraz 15 pracowni mobilnych dla szkół (na 16 stanowisk każda). WIĘCEJ.

 

Projekty edukacyjne

Samorząd województwa przygotował szereg przedsięwzięć szkoleniowo-edukacyjnych skierowanych do różnych grup uczniów oraz nauczycieli z regionu i odpowiadających na główne wyzwania i problemy współczesnej oświaty. Z oferty dodatkowych zajęć, kursów i warsztatów skorzystały tysiące uczniów z Kujaw i Pomorza. To między innymi projekty „Region Nauk Ścisłych”, „Odkrywamy planety” oraz „Coaching i tutoring – w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej”. Od lat samorząd województwa przyznaje także stypendia dla najzdolniejszych uczniów w ramach projektu „Zdolni na start”. Do tej pory takiego wsparcia udzielono niemal 2 tysiące razy.

 

Prelekcje

Kolejne edukacyjne przedsięwzięcia dotyczyły organizacji zajęć, prelekcji i wykładów popularyzujących nauki ścisłe i przyrodnicze. Ofertę takich zajęć skierowaliśmy między innymi do przedszkolaków w ramach projektu „Mały naukowiec”. Skorzystali też uczniowie szkół podstawowych, którzy uczestniczyli w zajęciach organizowanych w parkach krajobrazowych w ramach projektu „Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat”. W zajęciach wzięło udział 4 tysiące uczniów z regionu. Do starszych skierowane są otwarte wykłady popularyzujące astronomię z cyklu „Astroszkoła”.

 

Czytaj też:

 

Podsumowania 2015

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

5 stycznia 2016 r.