Aktualności

Otwarcie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, fot. Filip Kowalkowski dla UMWK-P
Otwarcie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, fot. Filip Kowalkowski dla UMWK-P

Podsumowania 2020. Parki krajobrazowe to nasze bogactwo

W naszym regionie mamy aż dziesięć parków krajobrazowych. To obszary atrakcyjne turystycznie i przyrodniczo, z wieloma cennymi pamiątkami historii. Dzięki wybudowanym w minionym roku bądź powstającym ośrodkom edukacji ekologicznej będzie się mogło o tym przekonać więcej mieszkańców regionu i naszych gości. W 2020 roku powstał ośrodek edukacji przyrodniczej w Więcborku. Rozpoczęto też prace nad utworzeniem Centrum Ochrony Przyrody w Tleniu i remonty zabytkowego pałacyku nad Gopłem w Kruszwicy oraz dworku Ludwika Rydygiera w Dusocinie.

 

– Parki krajobrazowe to bogactwo naszego regionu. Tworzą je wspaniała przyroda z rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt, atrakcyjne miejsca do uprawiania pieszej i wodnej turystyki oraz liczne rzeki i jeziora, interesujące materialne świadectwa dziedzictwa kulturowego. Każdy z naszych parków wart jest odwiedzenia a urok tych miejsc sprawia, że wiele osób chętnie tu wraca – przyznaje marszałek Piotr Całbecki.

 

 Inwestycje, które służą zachowaniu unikatowych walorów parków krajobrazowych są wspierane między innymi przez środki samorządu województwa i  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Największą inwestycją zakończoną w 2020 roku w naszych parkach krajobrazowych była budowa ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w Więcborku. Na jego siedzibę zaadaptowano budynek dawnej remizy, który rozbudowano oraz przystosowano do pełnienia funkcji zaplecza edukacyjnego. Znalazła się w nim m.in. sala edukacyjna dla 50 osób, wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny. Pracownicy parku krajobrazowego zyskali komfortowe warunki do pracy z dziećmi i młodzieżą,  z pełnym wykorzystaniem walorów otaczającej przyrody – m.in. sąsiedztwa Jeziora Więcborskiego. Prace prowadzono również w otoczeniu budynku, gdzie ułożono nowa nawierzchnię oraz zamontowano ogrodzenie z bramą wjazdową. Wartość inwestycji to 1 milion 246 tysięcy złotych, z czego ponad 85 procent stanowią środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Więcej w naszym materiale.

 

W minionym roku rozbudowę swojego zaplecza edukacyjnego rozpoczęły także:

  • Wdecki Park Krajobrazowy, na potrzeby którego w miejscu dawnego ośrodka kultury w Tleniu (powiat świecki) powstaje od podstaw Centrum Czynnej Ochrony Przyrody. Dzięki jego budowie park krajobrazowy będzie mógł przedstawić gościom całoroczną ofertę turystyczno-szkoleniową i organizować kilkudniowe warsztaty przyrodnicze. Całkowita wartość projektu wynosi  ponad 3,7 miliona złotych, z czego ponad 2,8 miliona złotych stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zakończenie prac budowlanych planuje się na grudzień 2021, a całego projektu w czerwcu 2022 roku. Więcej w naszym materiale.
  • Dawny wygląd odzyskuje także zabytkowy pałacyk przy Mysiej Wieży w Kruszwicy (powiat inowrocławski), adaptowany na siedzibę Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Warta ponad 3 miliony złotych inwestycja obejmuje także rozbudowę istniejącego obiektu o bazę edukacyjną oraz zarybienie Gopła. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 3,3 miliona złotych. 1,3 miliona złotych to środki własne budżetu województwa, 1,5 miliona złotych wynosi dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, natomiast wkład Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 480 tysięcy złotych. Umowa na wsparcie inwestycji została podpisana w lutym 2020 roku( więcej). Więcej w naszym materiale.
  • Trwają również prace przy odbudowie dworku w Dusocinie w powiecie grudziądzkim, miejscu urodzenia jednego z ojców współczesnej chirurgii. W budynku znajdą się ośrodek edukacji ekologicznej i izba pamięci Ludwika Rydygiera, a wokół domu powstanie sad z gatunkami drzew sprzed stu lat. Projekt koordynuje Zespół Parków nad Dolną Wisłą, jednostka organizacyjna samorządu województwa. Częścią przedsięwzięcia jest też ochrona kumaka nizinnego – płaza zagrożonego wyginięciem oraz salwinii pływającej – paproci wodnej, jedynej w Polsce rosnącej w stanie dzikim. Wartość całej inwestycji to 5 milionów złotych, w tym 4,1 miliona złotych to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Więcej w naszym materiale.

 

W ubiegłym roku przy udziale samorządu województwa w parkach krajobrazowych w naszym regionie odbyły się także  trzydniowe minikolonie ekologiczne dla uczniów kujawsko-pomorskich szkół. Zajęcia odbywały się lipcu i w sierpniu w Brodnickim Parku Krajobrazowym, Tucholskim Parku Krajobrazowym, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia oraz Zespole Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. W programie wyjazdu znalazły się wędrówki ścieżkami dydaktycznymi, gry terenowe, obserwacje ptaków, warsztaty dendrologiczne, zajęcia plastyczne i zabawy na świeżym powietrzu. Więcej tutaj.

Bezpłatne jednodniowe wycieczki do parków krajobrazowych były również nagrodami w konkursie dla uczniów klas 1-8 kujawsko-pomorskich szkół podstawowych. Zadaniem uczestników było napisanie bajki, listu, wykonanie pracy plastycznej lub nakręcenie filmu o tematyce ekologicznej. Z powodu epidemii koronawirusa planowane na wiosnę wyjazdy połączone z zajęciami ekologicznymi zostały przesunięte na wrzesień 2020 roku. Więcej tutaj.

 

W Kujawsko-Pomorskiem działa obecnie 10 parków krajobrazowych:

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

 11 stycznia 2021 r.

 

Centrum Czynnej Ochrony Przyrody w Tleniu, wrzesień 2020, fot. Filip Kowalkowski dla UMWK-PCentrum Czynnej Ochrony Przyrody w Tleniu, wrzesień 2020, fot. Filip Kowalkowski dla UMWK-PCentrum Czynnej Ochrony Przyrody w Tleniu, wrzesień 2020, fot. Filip Kowalkowski dla UMWK-POśrodek Edukacji Przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, kwiecień 2020, fot. Filip Kowalkowski dla UMWK-POśrodek Edukacji Przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, kwiecień 2020, fot. Filip Kowalkowski dla UMWK-POtwarcie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, fot. Filip Kowalkowski dla UMWK-POtwarcie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, fot. Filip Kowalkowski dla UMWK-PPałacyk przy Mysiej Wieży w Kruszwicy, październik 2020, fot. Filip Kowalkowski dla UMWK-PPałacyk przy Mysiej Wieży w Kruszwicy, październik 2020, fot. Filip Kowalkowski dla UMWK-PPałacyk przy Mysiej Wieży w Kruszwicy, październik 2020, fot. Filip Kowalkowski dla UMWK-PPałacyk przy Mysiej Wieży w Kruszwicy, październik 2020, fot. Filip Kowalkowski dla UMWK-PWiecha na odbudowywanym dworku L. Rydygiera w Dusocinie, fot. Filip Kowalkowski dla UMWK-PWiecha na odbudowywanym dworku L. Rydygiera w Dusocinie, fot. Filip Kowalkowski dla UMWK-PWiecha na odbudowywanym dworku L. Rydygiera w Dusocinie, fot. Filip Kowalkowski dla UMWK-PWiecha na odbudowywanym dworku L. Rydygiera w Dusocinie, fot. Filip Kowalkowski dla UMWK-P