Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami NGO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Podsumowaliśmy projekty społeczne NGO-sów

Przeszło 6 milionów złotych przeznaczyliśmy na wsparcie udzielane przez organizacje pozarządowe osobom dotkniętym skutkami pandemii COVID-19. We wtorek (3 października) marszałek Piotr Całbecki, członek zarządu województwa Sławomir Kopyść oraz radni województwa Katarzyna Lubańska i Tadeusz Pogoda spotkali się z przedstawicielami instytucji trzeciego sektora, by podsumować zrealizowane dzięki tym środkom przedsięwzięcia. Zdjęcia do pobrania

– Działające w Kujawsko-Pomorskiem instytucje trzeciego sektora to ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Jestem przekonany, że realizowane projekty stanowią istotne wsparcie dla wszystkich potrzebujących – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W trosce o osoby dotknięte skutkami COVID-19 jednostki trzeciego sektora zrealizowały 130 projektów społecznych, w ramach których wsparciem objęto 2 364 osoby. Wśród inicjatyw, na które organizacje pozarządowe otrzymały środki, są między innymi usługi opiekuńcze i  asystenckie, wsparcie rodzin, pomoc w opiece nad dziećmi oraz usługi na rzecz osób korzystających z domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia oraz mieszkań chronionych i wspomaganych.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego   

 

3 października 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 4 października 2023 r.

 

Spotkanie z przedstawicielami NGO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie z przedstawicielami NGO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie z przedstawicielami NGO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie z przedstawicielami NGO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie z przedstawicielami NGO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie z przedstawicielami NGO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie z przedstawicielami NGO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie z przedstawicielami NGO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie z przedstawicielami NGO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie z przedstawicielami NGO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie z przedstawicielami NGO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie z przedstawicielami NGO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie z przedstawicielami NGO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie z przedstawicielami NGO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie z przedstawicielami NGO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie z przedstawicielami NGO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie z przedstawicielami NGO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie z przedstawicielami NGO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP