Aktualności

Podpisanie umów na powierzenie grantów na projekty społeczne przez beneficjentów Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania ,,Dwie Rzeki” odbyło się 27 września w siedzibie LGD, fot. A. Stabińska (BLGD ,,Dwie Rzeki”).
Podpisanie umów na powierzenie grantów na projekty społeczne przez beneficjentów Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania ,,Dwie Rzeki” odbyło się 27 września w siedzibie LGD, fot. A. Stabińska (BLGD ,,Dwie Rzeki”).

Pierwsze granty z budżetu marszałkowskiego

Lokalna Grupa Działania ,,Gminy Powiatu Świeckiego” i Bydgoska Lokalna Grupa Działania ,,Dwie rzeki” jako pierwsze LGD w regionie rozstrzygnęły konkursy o granty na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, skierowane bezpośrednio do mieszkańców.

 

Uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantu przez beneficjentów LGD Dwie Rzeki odbyło się 27 września, w uroczystości uczestniczył wicemarszałek Zbigniew Ostrowski. W sumie wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na różnorodne działania aktywizujące wyniosło ponad 800 tysięcy złotych.

 

Jako pierwsza w regionie umowy na powierzenie grantów na działania aktywizujące dla osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem podpisała 18 września Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego. W sumie w ramach realizowanego przez LGD Projektu grantowego „Od A_ktywności do Z_aradności – projekt grantowy w powiecie świeckim”, podpisano 5 umów na łączną kwotę grantów prawie 400 tysięcy złotych.

 

Wśród projektów jest utworzenie klubu młodzieżowego z ofertą zajęć pozalekcyjnych i klubu seniora w gminie Świekatowo, przedsięwzięcia z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej – również takie, które pozwalają na powrót na rynek pracy z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej. Lista tutaj, dokładne opisy inicjatyw na stronie LGD. 

 

 

Umowy na powierzenie grantu na przedsięwzięcia z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej i włączenia społecznego osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem podpisano również 27 września w siedzibie Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania ,,Dwie Rzeki”. W uroczystości uczestniczył wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski. Łączna kwota grantów to prawie 440 tysięcy złotych. Wsparcie pozwoli na realizację dziewięciu przedsięwzięć wspierających samotne matki, osoby niepełnosprawne i ich opiekunów, dzieci objęte pieczą zastępczą. Lista projektów-tutaj.

 

Nabory na projekty objęte grantem ogłosiły również kolejne Lokalne Grupy Działania w Kujawsko-Pomorskiem, szczegóły na stronach tych LGD:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

1 października 2018 r.

 

Podpisanie umów na powierzenie grantów na projekty społeczne przez beneficjentów Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania ,,Dwie Rzeki” odbyło się 27 września w siedzibie LGD, fot. A. Stabińska (BLGD ,,Dwie Rzeki”).Podpisanie umów na powierzenie grantów na projekty społeczne przez beneficjentów Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania ,,Dwie Rzeki” odbyło się 27 września w siedzibie LGD, fot. A. Stabińska (BLGD ,,Dwie Rzeki”).Podpisanie umów na powierzenie grantów na projekty społeczne przez beneficjentów Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania ,,Dwie Rzeki” odbyło się 27 września w siedzibie LGD, fot. A. Stabińska (BLGD ,,Dwie Rzeki”).