Aktualności

Obwodnica Mroczy powstała przy udziale marszałkowskich środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, fot. Tymon Markowski
Obwodnica Mroczy powstała przy udziale marszałkowskich środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, fot. Tymon Markowski

Pieniądze na drogi dla Mroczy

Samorząd województwa przekaże kolejną transzę wsparcia finansowego na przebudowę pięciu ulic na terenie Mroczy – byłych dróg wojewódzkich, które zostały przejęte przez samorząd lokalny po otwarciu obwodnicy miasta. Decyzję w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 2,1 miliona złotych z budżetu województwa podjął w poniedziałek (20 lutego) sejmik. 

 

Chodzi o 3,5-kilometrowy ciąg komunikacyjny przebiegający przez ulice Kościuszki, Plac 1 Maja, 5 Stycznia, Łabędzkiego i Bydgoską. Władze gminy przejęły administrowanie tymi drogami w 2014 roku,  gdy samorząd województwa wziął na siebie odpowiedzialność za utrzymanie miejskiej obwodnicy, która powstała przy udziale marszałkowskich środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Teraz samorząd województwa partycypuje w doprowadzeniu do właściwego stanu ciągów komunikacyjnych na terenie Mroczy, które utraciły status dróg wojewódzkich. Pierwszą dotację w wysokości 1,1 miliona złotych władze gminy otrzymały w 2016 roku. W tym roku samorząd województwa przekaże na ten cel 2,1 miliona złotych. Kolejne dofinansowanie planowane jest w przyszłym roku. Całkowitą wartość zadania oszacowano na 5,2 miliona złotych. Prace już trwają.

 

Urząd Marszałkowski zrealizował wcześniej podobne przedsięwzięcia wspólnie z władzami Wąbrzeźna oraz Chełmna i powiatu chełmińskiego. W przypadku Wąbrzeźna dotacja celowa trafiła na remont siedmiu odcinków ulic przekazanych wcześniej samorządowi lokalnemu. W przypadku Chełmna samorząd województwa sam gruntownie zmodernizował drogę wojewódzkiej nr 550 na odcinku przebiegającym przez Chełmno oraz Brzozowo, a następnie zarządzanie tą trasą przejęły samorządy Chełmna i powiatu chełmińskiego.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

20 lutego 2017 r.