Aktualności

Spotkanie opłatkowe z osobami bezdomnymi, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Spotkanie opłatkowe z osobami bezdomnymi, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Pamiętamy o osobach bez dachu nad głową

Marszałek Piotr Całbecki podzielił się opłatkiem z podopiecznymi schronisk, jadłodajni i instytucji pomocowych dla bezdomnych w Brodnicy, Chełmży (w powiecie toruńskim) i Toruniu prowadzonych przez Caritas diecezji toruńskiej i siostry albertynki z Bydgoszczy. W spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim uczestniczyli także przedstawiciele tych instytucji.

 

– Budując solidarne społeczeństwo, powinniśmy być szczególnie wrażliwi i dostrzegać tych, którzy zmagają się różnymi trudnościami. Osoby bez dachu nad głową by poprawić swój los, mieć przed sobą lepsze życie, perspektywy na przyszłość, potrzebują innych – potrzebują nas. Każde wyjście z bezdomności to wielki wspólny sukces – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W Polsce i w Kujawsko-Pomorskiem liczba osób bezdomnych w ostatnim czasie maleje. Zgodnie z ostatnim badaniem (2019), w całym kraju jest ponad 30 tysięcy ludzi bez dachu nad głową, w naszym regionie 1,5 tys. Jedna trzecia osób żyjących na ulicy znalazła się tam w wyniku konfliktu rodzinnego, jedna trzecia z powodu uzależnienia od środków psychoaktywnych, nieco mniej w wyniku eksmisji z miejsca zamieszkania. W naszym regionie funkcjonują 17 schronisk, 4 noclegownie i 5 ogrzewalni gotowych przyjąć jednocześnie 1 200 osób.   

 

Samorząd województwa finansuje adresowane do tej grupy programy i projekty profilaktyki społecznej oraz prowadzone przez organizacje pozarządowe programy doraźnego wsparcia. Marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wydaje co roku przed zimą aktualne materiały na temat miejsc udzielania pomocy osobom bezdomnym. Materiały drukowane – informatory, plakaty i ulotki dotyczące szczegółów związanych z działalnością placówek udzielających pomocy i wsparcia osobom bezdomnym w naszym regionie zostały przekazane m.in. instytucjom pomocy społecznej i publicznego lecznictwa, policji, komendom straży miejskiej i służbom kolejowym. Informator o miejscach udzielenia pomocy bezdomnym.

   

Więcej o świątecznym czasie na Kujawach i Pomorzu w zakładce „Nasze święta

  

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

22 grudnia 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2021 r.

 

Wigilia dla osób bezdomnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWigilia dla osób bezdomnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWigilia dla osób bezdomnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWigilia dla osób bezdomnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWigilia dla osób bezdomnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWigilia dla osób bezdomnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWigilia dla osób bezdomnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWigilia dla osób bezdomnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWigilia dla osób bezdomnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP