Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKP

Ostatnie przygotowania do nowego przetargu kolejowego

W ramach przygotowań do przetargu, który wyłoni na najbliższe 9 lat operatorów regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich obsługujących linie w naszym regionie, samorząd województwa ogłosił konsultacje rynkowe, które pozwolą nam na weryfikację wstępnych założeń. Do konsultacji zaprosiliśmy wszystkie przedsiębiorstwa, które mają licencję na pasażerskie przewozy kolejowe w naszym kraju (ponad 30 podmiotów).

 

– Postępowanie przetargowe jest w tym przypadku przedsięwzięciem niezwykle złożonym – chodzi o 9-letnie kontrakty o łącznie blisko miliardowej wartości. Dlatego zdecydowaliśmy się na konsultacje, które powinny przynieść weryfikację wypracowanych przez nas założeń poprzez skonfrontowanie ich z realnymi możliwościami rynku – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Podczas poświęconej postępowaniu przetargowemu konferencji prasowej (18 maja) gospodarzowi województwa towarzyszyli odpowiadająca za transport członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska i Tomasz Moraczewski, dyrektor marszałkowskiego Departamentu Transportu, autor koncepcji przygotowywanej rewolucji w transporcie publicznym w Kujawsko-Pomorskiem, w tym podziału przetargu kolejowego na 10 szczegółowych pakietów, który, zdaniem ekspertów, powinien wymusić oczekiwane przez mieszkańców pozytywne zmiany w siatce połączeń.  

 

 

Przygotowywany przetarg rozpoczyna nowy rozdział w budowaniu oferty w pasażerskich przewozach szynowych w naszym regionie. Zakładamy, że wybrany model podziału zamówienia – z dziesięcioma szczegółowo opisanymi pakietami – sprawi, iż samorządowe władze województwa będą mogły zagwarantować siatkę połączeń odpowiadającą potrzebom społecznym, także jeśli chodzi o częstotliwość i godziny kursowania pociągów. Ponieważ takie są oczekiwania mieszkańców, chcemy w tym nowym rozdaniu zwiększyć liczbę połączeń (w tym przywrócić połączenia sprzed obecnych, związanych m.in. z epidemią, ograniczeń), zlikwidować zjawisko wykluczenia komunikacyjnego i białe plamy na regionalnej mapie publicznego transportu pasażerskiego. Zależy nam też, by lepiej sprofilowana siatka połączeń zachęciła do korzystania z kolei nowych pasażerów.

 

Online z uczestnikami spotkania połączyli się eksperci, którzy będą nas wspomagać podczas procesu konsultacyjnego, łącznie ze sformułowaniem wniosków i rekomendacji pokonsultacyjnych. Są to ekonomista transportu z Uniwersytetu Gdańskiego prof. Marcin Wołek, współpracujący z firmami kolejowymi i samorządami w całym kraju analityk transportu Stanisław Biega i specjalizujący się w prawie pomocy publicznej radca prawny Kamil Ciupak, autor publikacji naukowych z tej dziedziny.

 

W swoich wypowiedziach eksperci wskazali, że założony podział zamówienia przetargowego oraz to, że samorząd województwa bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za ryzyko przychodowe w zlecanych przewozach, jest właściwym punktem wyjścia do tego, by samorządowe władze województwa mogły zagwarantować siatkę połączeń odpowiadającą potrzebom społecznym. Radca Ciupak podniósł, że województwo kujawsko-pomorskie jest krajowym prekursorem otwarcia rynkowego w dziedzinie pasażerskich przewozów kolejowych.

 

Nad przygotowaniem przetargu, który wyłoni operatorów regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich obsługujących linie w naszym regionie od 12 grudnia 2021 do 14 grudnia 2030, czuwa specjalny zespół powołany przez marszałka Piotra Całbeckiego, w którym zasiadają w nim m.in. radni województwa wszystkich opcji politycznych. Informacja o planowanym zamówieniu, z zapowiedzią założonego podziału na pakiety, pojawiła się 13 kwietnia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego.

 

Równocześnie przygotowywane są inne ważne zmiany w funkcjonowaniu publicznego transportu pasażerskiego – integracja transportu kolejowego i autobusowego oraz zintegrowany bilet komunikacji publicznej w całym regionie. 

 

W najbliższym czasie samorząd województwa rozpocznie postępowanie, w trybie in-house lub  przetargowym, wyłaniające operatorów połączeń autobusowych do kolejowych węzłów przesiadkowych, dowożących pasażerów z miejscowości położonych z dala od linii kolejowych. To dość innowacyjna formuła w dziedzinie organizacji transportu publicznego w Polsce.

 

Zintegrowany bilet powinien zostać wprowadzony najpóźniej za półtora roku. Prosty w obsłudze, ma zachęcać do korzystania w transportu publicznego i pozostawiania samochodów w domach.

 

Zobacz:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

18 maja 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2021 r.

 

Konferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego na temat konsultacji rynkowych przed ogłoszeniem przetargu kolejowego, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego na temat konsultacji rynkowych przed ogłoszeniem przetargu kolejowego, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego na temat konsultacji rynkowych przed ogłoszeniem przetargu kolejowego, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego na temat konsultacji rynkowych przed ogłoszeniem przetargu kolejowego, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego na temat konsultacji rynkowych przed ogłoszeniem przetargu kolejowego, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego na temat konsultacji rynkowych przed ogłoszeniem przetargu kolejowego, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego na temat konsultacji rynkowych przed ogłoszeniem przetargu kolejowego, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego na temat konsultacji rynkowych przed ogłoszeniem przetargu kolejowego, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego na temat konsultacji rynkowych przed ogłoszeniem przetargu kolejowego, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego na temat konsultacji rynkowych przed ogłoszeniem przetargu kolejowego, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego na temat konsultacji rynkowych przed ogłoszeniem przetargu kolejowego, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP