Aktualności

Fot. ZDW
Fot. ZDW

Ostatni etap modernizacji trasy Brodnica-Lidzbark

Trwa modernizacja kolejnych odcinków drogi wojewódzkiej nr 544 w powiecie brodnickim. Nowe nawierzchnie i chodniki układane są między innymi w Łaszewie. Zleciliśmy też przebudowę ostatniego odcinka, od miejscowości Bartniczka do granicy województwa.

 

 – Zakres prac objął również oczekiwane przez mieszkańców remonty chodników i zatok autobusowych. Zgodnie z naszym planem zlecamy też prace na ostatnim odcinku ważnej trasy pomiędzy Bartniczką i Gutowem. Projektant pracuje również nad aktualizacją dokumentów niezbędnych do budowy obwodnicy Brodnicy – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

W ubiegłym roku zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 544 między Brodnicą a granicą województwa. Zmodernizowane zostały odcinki (łącznie 7 kilometrów) przebiegające przede wszystkim poza obszarami zurbanizowanymi.

 

Jesienią ubiegłego roku prace ruszyły na trzech, a wiosną na kolejnych dwóch odcinkach drogi. Zakres robót obejmuje wymianę warstw jezdni, wykonanie zjazdów i elementów poprawiających odwodnienie, odtworzenie poboczy oraz oznakowania poziomego, odbudowę rowów odwodnieniowych i remont chodników oraz zatok postojowych. Wymieniane są też wszystkie bariery energochłonne. Wykonawca, firma Strabag, odpowiedzialna jest także za przebudowę przepustu w Łaszewie.  

 

Zrealizowanych zostało już prawie 80 proc. wszystkich prac. Nowe nawierzchnie ułożono na czterech z pięciu odcinków, a do końca lata zostanie ułożona warstwa bitumiczna w Łaszewie. Kontynuowane są prace brukarskie, m.in. przy zatokach i peronach autobusowych. Nawierzchnię bitumiczną zyskał już chodnik w miejscowości Cielęta. Na prace przy tym etapie samorząd województwa przeznacza 15 mln złotych. Zakończenie planowane jest jesienią.

 

Trzeci etap przebudowy wojewódzkiej drogi na odcinku pomiędzy miejscowościami Bartniczka i Gutowo, o długości ponad 7 kilometrów, rozpocznie się latem. Na ten cel w budżecie województwa zapisano 12,5 mln złotych. Trwa postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę.  

 

W oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy samorządem województwa a samorządami powiatu brodnickiego, miasta Brodnicy i gminy Brodnica aktualizowana jest dokumentacja projektowa niezbędna do budowy obwodnicy Brodnicy od strony południowo-wschodniej, która stanie się częścią drogi wojewódzkiej nr 544 i wyprowadzi tranzyt z centrum miasta. Zadanie o wartości 656 tysięcy realizuje pracownia projektowa Inwestor z Konina. Samorząd województwa pozyskał 32 mln złotych dofinansowania na realizację całego przedsięwzięcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie prac nad dokumentacją dla obwodnicy planowane jest w przyszłym roku.

 

Droga wojewódzka nr 544 łączy powiat brodnicki z południową częścią województwa warmińsko-mazurskiego. Na długości prawie 20 kilometrów komunikuje między innymi Brodnicę oraz gminy wiejskie Brodnica oraz Bartniczka, stanowi też ważne połączenie pomiędzy drogami krajowymi nr 15 i S7.

 

 Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 544 w etapach:

  • I etap Brodnica-Grążawy (sześć odcinków, długość 6,6 km, koszt 7 mln, zadanie zakończone)
  • II etap Brodnica-Grążawy (pięć odcinków na terenach zabudowanych, długość 4,5 km, koszt 15 mln zł, zadanie zaawansowane na poziomie 80 proc.)
  • III etap Bartniczka-Gutowo (długość 7,1 km, szacowany koszt 12,5 mln zł, prace nad dokumentacją projektową, prace budowlane w latach 2023-24)
  • obwodnica Brodnicy, część południowo-wschodnia (długość 3,5 km, szacowany koszt 64 mln zł, trwa aktualizacja projektu, realizacja do 2026 roku).

 

Gotowi na duże inwestycje

 

Tylko w tym roku na drogi wojewódzkie w budżecie województwa przeznaczyliśmy ponad pół miliarda złotych. W ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEdKP 2021-2027), naszego programu regionalnego nowej perspektywy, na inwestycje drogowe, w tym m.in. nasz regionalny program budowy obwodnic, przeznaczamy 136 mln euro. Na część zadań związanych z rozbudową infrastruktury drogowej wykorzystamy też zdobyte dofinansowanie centralne (ok. 170 mln zł na obwodnice i około 450 mln zł na rozbudowę innych dróg). Czytaj też:  Rekordowe wydatki na inwestycje drogowe w 2023 roku

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

29 czerwca 2023 r.