Aktualności

Spotkanie wigilijne w Ośrodku Braille’a, fot. Tymon Markowski
Spotkanie wigilijne w Ośrodku Braille’a, fot. Tymon Markowski

Ośrodek Braille’a rozbuduje bazę dydaktyczną

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy otrzyma środki z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego na modernizację warsztatów kształcenia zawodowego. Projekt przewiduje remont dwunastu pracowni i utworzenie dwóch nowych warsztatów.

 

– W naszym RPO są środki na rozwój bazy dydaktycznej placówek edukacji zawodowej, także tych specjalizujących się w kształceniu osób z niepełnosprawnościami. Chcemy, by oferta kształcenia tego typu szkół wychodziła naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i odpowiadała wymaganiom rynku pracy – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

W bydgoskim Ośrodku Braille’a, którego organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski, kształci się młodzież niewidoma, słabowidząca, głuchoniewidoma oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W kompleksie uczy się obecnie 423 podopiecznych z czego 88 uczniów uczęszcza do szkół kształcenia zawodowego. Pod tym względem ośrodek jest jednym z największych w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Dzięki realizacji marszałkowskiego projektu „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy” możliwe będzie utworzenie dwóch nowych w pełni wyposażonych pracowni dla zawodów kelnera w Technikum oraz florysty w Specjalnej Szkole Policealnej. Ponadto zmodernizowane zostaną pracownie dla zawodów: mechanik, monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, ślusarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, technik masażysta, technik tyfloinformatyk oraz technik administracji.

 

Do pracowni i warsztatów trafi też wyposażenie zakupione zgodnie ze szczegółowym katalogiem opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przy uwzględnieniu nowych technik i technologii stosowanych w danej branży. Uczniowie ośrodka będą mogli korzystać ze specjalistycznych multimediów, oprogramowania oraz urządzeń i narzędzi niezbędnych w danym zawodzie. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane planuje się w pierwszym kwartale 2017 r., natomiast przetarg na zakup wyposażenia do pracowni będzie ogłoszony w 2018 roku.

 

Wartość projektu wynosi 3,9 miliona złotych z czego 3  miliony złotych stanowi dofinansowanie z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Liderem projektu jest Biuro Rozwoju Jednostek Edukacyjnych; Wydziału Edukacji i Nadzoru Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.

 

To kolejna inwestycja realizowana w Ośrodku Braille’a dzięki wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W ostatnich latach placówka powiększyła się o nowy budynek warsztatów szkolnych oraz przeszła termomodernizację.

 

W rozstrzygniętym w grudniu 2016 roku konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowanie na modernizację bazy dydaktycznej otrzymał także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Grudziądzu oraz Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Bydgoszczy.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

23 stycznia 2017 r.