Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Obwodnica Rypina – zapraszamy na konsultacje

Rusza kolejny etap prac nad wytyczeniem optymalnego przebiegu obwodnicy Rypina. Projektant uwzględnił uwagi wniesione podczas wcześniejszych konsultacji społecznych i opracował nowy wariant trasy. Kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się w czwartek (3 listopada) w Godziszewach. Szczegółowe informacje i mapki dostępne na stronie www.560.lispus.pl.

W pierwszej kolejności projektant opracował cztery warianty obwodnicy Rypina, które zostały poddane konsultacjom społecznym. W nowo opracowanym przebiegu trasy uwzględnione zostały także wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz opinie przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych i konserwatora zabytków. Rekomendowany wariant (nr 5) powstał w wyniku scalenia dwóch wcześniej opracowanych propozycji.

Obecnie projektant pracuje jeszcze przede wszystkim nad optymalnym sposobem ominięcia miejscowości Zakrocz i Dylewo, w których odnotowano liczne wypadki i kolizje. Ostateczna decyzja w tej sprawie zależeć będzie od stanowiska Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Najbliższe konsultacje:

  •  3 listopada, godzina 16, Godziszewy 69 (świetlica wiejska).

Cała obwodnica o długości prawie 9 kilometrów zbudowana zostanie w parametrach drogi klasy G – jezdnia będzie miała szerokość 7 metrów, powstaną szerokie pobocza oraz nowe skrzyżowania, a ich rodzaj określi przygotowywana koncepcja. Zakończenie prac nad wstępną dokumentacją planowane jest na przełomie roku.

Droga do obwodnicy

 

W lipcu ubiegłego roku Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę o wartości 711 tysięcy złotych z firmą Lispus z Chełma (województwo lubelskie) na przygotowanie koncepcji obwodnicy Rypina. Wcześniej samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zawarł porozumienie o współpracy z samorządami lokalnymi.

Opracowywane studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia określi najkorzystniejszy przebieg obwodnicy, dokładniej oszacuje koszty budowy i zakres oddziaływania na środowisko. Inwestycję zgłosiliśmy w naborze wniosków o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na jej realizację uzyskaliśmy 60 milionów złotych wsparcia; koszt budowy szacowany jest wstępnie na 100 milionów złotych. Zakładany okres realizacji obejmuje lata 2022-2027.

Wyprowadzamy tranzyt, modernizujemy sieć

Czternaście obwodnic o łącznej długości ponad 70 kilometrów powstanie w najbliższych latach wokół miast i miejscowości naszego regionu. Dzięki porozumieniom z samorządami lokalnymi, mogliśmy zlecić już prace nad projektami tych tras. Zabezpieczamy również środki na finansowanie pierwszych zadań. Wykorzystamy na ten cel nasze środki europejskie z nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027 oraz pozyskane już środki z programów rządowych. Szacujemy, że realizacja inwestycji pochłonie ponad  miliard złotych.

Czytaj także Dodatkowe 50 mln złotych na modernizację kujawsko-pomorskich dróg

Zarząd Dróg Wojewódzkich

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

27 października 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 2 listopada 2022 r.